Điều kiện xếp loại học sinh xuất sắc đối với học sinh tiểu học là gì? Việc đánh giá xếp loại học sinh tiểu học dựa trên những nội dung nào? Mẫu Giấy khen cho học sinh tiểu học ra sao?

by ERA Capital
0 comment

Điều kiện xếp loại học sinh xuất sắc đối với học sinh tiểu học là gì?

Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh:

a) Khen thưởng cuối năm học:

– Khen thưởng danh hiệu Học sinh Xuất sắc cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc;

– Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận.

b) Khen thưởng đột xuất: học sinh có thành tích đột xuất trong năm học.

Tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục

2. Cuối năm học, căn cứ vào quá trình tổng hợp kết quả đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm thực hiện:

a) Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo bốn mức:

– Hoàn thành xuất sắc: Những học sinh có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn học đạt 9 điểm trở lên;

– Hoàn thành tốt: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên;

– Hoàn thành: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt hoặc Đạt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 5 điểm trở lên;

– Chưa hoàn thành: Những học sinh không thuộc các đối tượng trên.

b) Ghi nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và các thành tích của học sinh được khen thưởng trong năm học vào Học bạ.

Để đạt được xếp loại học sinh ưu tú, học sinh cấp 1 cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

Đánh giá kết quả các môn học, các hoạt động giáo dục: Hoàn thành rất tốt.

Đặc điểm, khả năng: Xuất sắc.

Điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn: từ 9 điểm trở lên.

Điều kiện xếp loại học sinh xuất sắc đối với học sinh tiểu học là khi học sinh đạt thành tích học tập tốt, đạt điểm trung bình cao trong các môn học, có đạo đức tốt, chăm chỉ và có tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa.

Cách xếp loại học sinh xuất sắc ở trình độ tiểu học là như thế nào? Mẫu giấy khen dành cho học sinh tiểu học được thiết kế như thế nào?

Việc đánh giá xếp loại học sinh tiểu học dựa trên những nội dung nào?

Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giá

a) Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

b) Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua những phẩm chất chủ yếu và những năng lực cốt lõi như sau:

Những đặc điểm quan trọng: yêu quê hương, lòng nhân ái, siêng năng, thật thà, có trách nhiệm.

Các khả năng chính:- Những kỹ năng cốt lõi:- Các năng lực chủ chốt:- Những khả năng quan trọng:

+) Những năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo;

+) Những năng lực đặc thù: ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất.

Theo đó, việc đánh giá phân loại học sinh tiểu học dựa trên các nội dung sau:

(1) Việc đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt và thể hiện rõ ràng về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

(2) Đánh giá sự phát triển và hình thành phẩm chất, năng lực của học sinh dựa trên các đặc điểm chủ yếu và những kỹ năng cốt lõi sau đây:.

Những đặc điểm quan trọng: yêu quê hương, lòng nhân ái, siêng năng, thật thà, có trách nhiệm.

Các khả năng chính:- Những kỹ năng cốt lõi:- Các năng lực chủ chốt:- Những khả năng quan trọng:

+ Những năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo;.

Những khả năng đặc biệt: ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm định, thể lực.

Chú ý: lộ trình tuân thủ các quy định nêu trên như sau:.

Từ năm học 2020-2021 áp dụng cho học sinh lớp 1.

Từ năm học 2021-2022 áp dụng cho học sinh lớp 2.

Bắt đầu từ năm học 2022-2023, áp dụng cho học sinh lớp 3.

Từ niên khóa 2023-2024 đối với học sinh lớp 4.

Từ niên học 2024-2025 áp dụng cho học sinh lớp 5.

Mẫu Giấy khen cho học sinh tiểu học ra sao?

Văn bản giấy khen là một công cụ của nhà trường để tôn vinh những học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm học.

Dưới đây là một số mẫu giấy khen dành cho học sinh tiểu học cuối năm học được tổng hợp như sau:

Mẫu Giấy khen cho học sinh tiểu học có thiết kế đẹp mắt và chứa đựng những lời khen ngợi về thành tích học tập và cống hiến của học sinh trong quá trình học tập.

Mẫu Giấy khen cho học sinh tiểu học có thiết kế đẹp mắt và chứa đựng những lời khen ngợi về thành tích học tập và cống hiến của học sinh trong quá trình học tập.

Nguyễn Trần Hoàng Quyên.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng gửi email tới địa chỉ info@lawnet.Vn để được hỗ trợ.

Nội dung bài viết chỉ có tính chất tham khảo.

Bài viết có thể được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau.

Điều khoản áp dụng có thể đã hết giá trị vào thời điểm bạn đang đọc;.

Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của bài viết xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email banquyen@lawnet.Vn.

Bài báo này có hữu ích cho bạn không?

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page