Từ vựng tiếng Trung xưng hô trong gia đình

by ERA Capital
0 comment

Từ vựng tiếng Trung xưng hô trong gia đình

Từ vựng tiếng Trung xưng hô trong gia đình bao gồm các cụm từ như

*Cách gọi tên thành viên trong gia đình trong tiếng Trung:.

 • Bố: 父亲 /Fùqīn/ – 爸爸 /Bàba/.
 • Mẹ: 母亲 /Mǔqīn/ – 妈妈 /Māma/.
 • Vợ: 妻子 /Qīzi/ – 老婆 /Lǎopó/.
 • Chồng: 丈夫 /Zhàngfu/ – 老公 /Lǎogōng/.
 • Con trai: 儿子 /Érzi/.
 • Con dâu: 媳妇 /Xífù/.
 • Cháu trai nội: 孙子/ Sūnzi/.
 • Cháu gái nội: 孙女 /Sūnnǚ/.
 • Con gái : 女儿 /Nǚ’ér/.
 • Con rể: 女婿/Nǚxù/.
 • Cháu trai ngoại: 外孙 /Wàisūn/.
 • Cháu gái ngoại: Wàisūnnǚ.
 • Anh trai: 哥哥 /Gēgē/.
 • Chị dâu: 大嫂 /Dàsǎo/.
 • 15. Em trai: Dìdì.
 • Em dâu: 弟妹 /Dìmèi/.
 • Em trai/em gái (gọi anh/chị bằng chú, cô) 侄子/侄女 /Zhízi/Zhínǚ/.
 • Cháu trai/cháu gái (gọi bạn bằng cô) Jiù zhí/Jiù zhínǚ.
 • Chị gái: 姐姐 /Jiějie/.
 • Anh rể: 姐夫 /Jiěfū/.
 • Em gái: Mèimei.
 • Em rể: 妹夫 /Mèifū/.
 • Cháu trai/cháu gái (gọi bạn là cậu): 外甥/外甥女/Wàishēng/Wàishēngnǚ.
 • Cháu trai/cháu gái (gọi bạn là Dì): 姨侄/姨侄女/Yí zhí/Yí zhínǚ.
 • Bố chồng: 公公 /Gōnggōng/.
 • Mẹ chồng: 婆婆 /Pópo/.
 • Bố vợ: 岳父 /Yuèfù/.
 • Mẹ vợ: 岳母 /Yuèmǔ/.
 • Ông thông gia: 亲家公 /Qìngjiā gōng/.
 • Bà thông gia: 亲家母 /Qìngjiāmǔ/Từ vựng tiếng Trung xưng hô trong gia đình bao gồm các cụm từ như
 • *Cách gọi tên người thân trong gia đình bên trong tiếng Trung:

 • Ông nội: 爷爷 /Yéye/.
 • Bà nội: 奶奶 /Nǎinai/.
 • Bác trai (anh trai của bố): 伯父 /Bófù/.
 • Bác dâu: 伯母 /Bómǔ/.
 • Chú (em trai của bố): 叔父 /Shūfù/.
 • Thím: 婶婶 /Shěnshen/.
 • Anh em họ (con của anh, em trai bố): 堂兄/姐/弟/妹 /Táng xiōng/jiě/dì/mèi/.
 • Bác gái/cô (chị, em gái của bố): 姑妈 /Gūmā/.
 • Bác/chú rể: 姑丈 /Gūzhàng/.
 • Anh chị em họ (con của chị, em gái bố): 表哥/姐/弟/妹 /Biǎo gē/jiě/dì/mèi/.
 • *Cách gọi tên người thân bên ngoại trong tiếng Trung:.

 • Ông ngoại: 外公 /Wàigōng/.
 • Bà 外婆: /Wàipó/.
 • Cậu (anh, em trai của mẹ): 舅舅 /Jiùjiu/.
 • Mợ: 舅妈 /Jiùmā/.
 • Anh em họ (con của anh, em trai của mẹ): 表哥/姐/弟/妹 /Biǎo anh/chị/em/trưởng/út/.
 • Dì(chị, em gái của mẹ): 姨妈 /Yímā/.
 • Chú (người chồng của dì): 姨夫 /Yífu/.
 • Anh em họ (con của chị, em gái của mẹ): 表哥/姐/弟/妹 /Biǎo anh chị/em gái/em trai/em gái/.
 • Mẹ kế: 继母/Jìmǔ/ – 后妈 /Hòumā/.
 • Bố dượng: Jìfù – Hòufù.
 • Họ hàng: 亲戚 /Qīnqi/
 • Sưu tầm.

  You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page