Tin 12 bài 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

by ERA Capital
0 comment

Bài số 9 về lý thuyết về tin được giải thích và các bài tập được hướng dẫn. Các câu hỏi trắc nghiệm được đưa ra trong báo cáo cùng với kết quả của nó.

Lý thuyết tin 12 bài 9

1. Khái niệm báo cáo

Đối với việc tóm tắt, diễn đạt và định dạng dữ liệu, báo cáo là phương tiện thích hợp nhất.

Báo cáo thường được áp dụng để:

 • Hiển thị được sự đối chiếu và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu.
 • Trình bày thông tin trong tài liệu theo mẫu quy định.

Để tạo một bản báo cáo, cần phải đáp ứng các câu hỏi:

 • Báo cáo được tạo ra để trích xuất thông tin gì?
 • Dữ liệu được thu thập từ đâu?
 • Cách thức nhóm dữ liệu như thế nào?

Để thao tác với báo cáo, hãy lựa chọn mục Report trong bảng Create.

Khái niệm báo cáo là một tài liệu trình bày các thông tin, dữ liệu và kết quả về một vấn đề cụ thể, thường được sử dụng trong các hoạt động công việc, giáo dục và nghiên cứu. Báo cáo giúp cho người đọc có được cái nhìn tổng quan về một chủ đề và đưa ra các phân tích, đánh giá cũng như đề xuất giải pháp cho vấn đề đó.

Những phương pháp để tạo báo cáo:

 • Sử dụng phương pháp kỹ thuật để tạo báo cáo.
 • Thay đổi bố cục báo cáo được tạo ra trước đó.

2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo

1. Trên trang báo cáo, nhấp vào Create → Report Wizard để tạo báo cáo.

Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý dữ liệu.

2. Trong hộp thoại Report Wizard, lựa chọn dữ liệu để thêm vào báo cáo.

Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý dữ liệu.

Bước 3. Lựa chọn trường để hợp nhóm trong báo cáo: bấm vào To trên trường và nhấn nút lệnh.

Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý dữ liệu.

Liệt kê các trường để sắp xếp thứ tự của các bản ghi.

Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý dữ liệu.

5. Tính trung bình aritmetik.

6. Lựa chọn phương pháp sắp xếp báo cáo.

7. Lựa chọn phương thức thể hiện báo cáo.

8. Đặt tên và hoàn thành việc tạo báo cáo.

Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý dữ liệu.

Sơ đồ tư duy tin 12 bài 9

Sơ đồ tư duy tin 12 bài 9 giúp học sinh hình dung và tổ chức kiến thức một cách rõ ràng và logic, từ đó giúp cho việc học và nhớ kiến thức trở nên hiệu quả hơn.

Video bài giảng lý thuyết tin học 12 bài 9

Nguồn: Trần Minh Nhựt.

Giải bài tập tin 12 bài 9

Hướng dẫn giải đáp các câu hỏi bài tập trang 74 sách giáo khoa Tin học lớp 12.

Bài 1 trang 74 Tin học 12

Xin hãy mô tả các lợi ích của báo cáo.

Trả lời.

Các lợi ích của việc viết báo cáo:

Trong các báo cáo có thể đối chiếu, tổng hợp và tính toán tổng theo nhóm các bộ số liệu khổng lồ.

Các thành phần định dạng (loại phông chữ, gam màu) có thể được sử dụng, cùng với các yếu tố đồ họa mở rộng như biểu trưng, hình ảnh, nhãn trang, thẻ tham dự, phiếu điểm, thiệp mời, các bảng biểu như bảng lương, danh sách nhân viên, danh sách phòng thi, các tài liệu tổng kết và báo cáo định kỳ, quý và năm,…

Bài 2 trang 74 Tin học 12

Để được tính vào báo cáo thống kê?Câu trả lời: Điểm trung bình môn Tin học cần đạt ít nhất 8.5 để được tính vào báo cáo thống kê học sinh theo tổ trong CSDL QuanLi_HS.

Trả lời.

Tạo ra báo cáo để làm gì?

Báo cáo được lập ra để thống kê học sinh đạt điểm trung bình môn Tin học >=8.5.

Những thông tin nào từ các bảng, mẫu hỏi sẽ được chèn vào báo cáo?

Các thông tin cần thiết trong bảng HOC_SINH là mã số, họ đệm, tên, tổ và tin học.

Lựa chọn trường nào để tập hợp nhóm?

Ta nên lựa chọn trường tổ để hợp tác nhóm nhưng trong trường này không bắt buộc phải hợp tác nhóm.

Bài 3 trang 74 Tin học 12

Tại sao cần xem xét lại bản báo cáo trước khi in ra?

Trả lời.

Để có thể tạo ra một báo cáo đẹp, cân đối và hiển thị chính xác tiếng Việt, cần tiến hành chỉnh sửa và kiểm tra lại báo cáo để đạt được sự hoàn thiện nhất định. Bởi vì báo cáo được tạo ra có thể chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hình thức.

Trắc nghiệm tin 12 bài 9

Các câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức tin học bài 9 lớp 12.

Khi muốn in thông tin theo một mẫu đã được thiết lập, cần sử dụng đối tượng.

 • A. Thông báo.
 • B. Bảng.
 • Câu hỏi mẫu.
 • Đơn vị Biểu mẫu.

Câu 2. Báo cáo thường được áp dụng để:

 • A. Có khả năng so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu.
 • B. Trình bày thông tin trong văn bản theo mẫu được quy định.
 • Cả A và B đều chính xác.
 • Cả D và B đều không chính xác.

Để tạo ra một báo cáo, phải trả lời những câu hỏi nào.

 • A. Thông báo. được tạo ra để trích xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào?
 • B. Báo cáo được tạo ra để trích xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Tạo báo cáo bằng cách nào?
 • C. Báo cáo được tạo ra để trích xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Hình thức báo cáo như thế nào?
 • D. Báo cáo được tạo ra để trích xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo?

Để làm việc với báo cáo, hãy lựa chọn đối tượng tương ứng trong danh sách đối tượng.

 • A. Tables.
 • B. Forms.
 • C. Queries.
 • D. Reports.

Để tạo báo cáo một cách nhanh chóng, thường lựa chọn phương pháp nào trong những lựa chọn dưới đây.

 • A. Người sử dụng tự tạo ra thiết kế.
 • B. Sử dụng phương pháp kỹ thuật để tạo báo cáo.
 • C. Sử dụng phương pháp kỹ thuật để tạo báo cáo. và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên
 • Tất cả những gì đã được nêu trên đều không chính xác.
Trắc nghiệm tin 12 bài 9 là một bài kiểm tra kiến thức về các khái niệm cơ bản trong công nghệ thông tin và truyền thông, giúp các học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức của mình trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Được tập hợp bởi ERA, đây là những kiến thức quan trọng và hướng dẫn giải đáp các câu hỏi trong bài số 9 của môn học Tin học lớp 12.

Chúc các em học tốt và đạt được nhiều thành tựu cao.

Phần tiếp theo: Tin mười hai bài số mười.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page