TÌM HIỂU VỀ CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG (PAPI)

by ERA Capital
0 comment

PAPI là một chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam.

1. PAPI là cái gì?.

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (tiếng Anh: The Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI)) là một bộ chỉ báo đáng giá phản ánh khả năng và hiệu quả quản trị ở cấp trung ương và cấp tỉnh ở Việt Nam, và cũng là công cụ đánh giá sự cải thiện của các cấp chính quyền theo thời gian. Nó thể hiện ý kiến của người dân về mức độ hiệu quả của việc điều hành, quản lý nhà nước, thực hiện chính sách và cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp.

TÌM HIỂU VỀ CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG (PAPI)

Các đại biểu thảo luận về chỉ số Papi tại Việt Nam (Ảnh thu thập).

2. Mục tiêu:

Mục tiêu là tăng cường minh bạch, thúc đẩy cải cách và khuyến khích sự tham gia của tất cả các tầng lớp dân cư trong việc xây dựng, thực thi và giám sát chính sách. Dữ liệu của PAPI sẽ cung cấp thông tin số liệu giá trị hữu ích để hỗ trợ trong quá trình phát triển và hoàn thiện chính sách.

3. Tổ chức:

PAPI là chương trình khảo sát xã hội học quy mô lớn nhất tại Việt Nam, tập trung nghiên cứu về hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công, dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân. Dữ liệu được thu thập thường niên. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là kết quả của việc hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển-Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam từ năm 2009 cho đến nay. Trong quá trình triển khai nghiên cứu, PAPI nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác, bao gồm Trung tâm Công tác lý luận và Tạp chí Mặt trận thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ năm 2009-2012), Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam (trong năm 2012), và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ năm 2013). Các Ủy ban MTTQ thuộc các tỉnh/thành phố, huyện/quận, xã/phường đã hỗ trợ nhóm nghiên cứu trong quá trình khảo sát tại thực địa.

Mục tiêu phát triển của chúng tôi là:

PAPI là chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Mục tiêu của PAPI là nâng cao chất lượng phục vụ người dân của chính quyền địa phương để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Để đạt được mục tiêu này, PAPI tập trung vào việc:

Đem lại cơ hội cho công dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền và khuyến khích chính quyền cải thiện phong cách phục vụ nhân dân.

Khuyến khích tự đánh giá để đổi mới, xây dựng tập quán cạnh tranh lành mạnh và văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương.

TÌM HIỂU VỀ CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG (PAPI)

Công bố chỉ số pa pi (Hình ảnh thu thập được).

5. Triết lý phát triển:

Người dân đóng vai trò trung tâm trong quá trình phát triển, họ được coi là ‘khách hàng’ có khả năng đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà nước và các cấp chính quyền. Họ đồng hành cùng nhà nước trong việc xây dựng “nhà nước của dân, do dân và vì dân” tại Việt Nam.

Đối tượng được phục vụ:

Các cư dân Việt Nam.

Các cơ quan chính quyền ở 63 tỉnh/thành phố bao gồm Tỉnh ủy/Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, và các cấp chính quyền huyện/quận và xã/phường/thị trấn.

Các cơ quan trung ương (các cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành).

Báo chí, các tổ chức đoàn thể và các tổ chức xã hội.

Cộng đồng nghiên cứu tại Việt Nam và trên toàn cầu.

Cộng đồng các tổ chức toàn cầu và người cung cấp nguồn tài trợ.

TÌM HIỂU VỀ CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG (PAPI)

Khảo sát chỉ số papi cùng cư dân (Ảnh sưu tầm).

7. Nội dung:

* 8 chỉ số về nội dung, 28 thành phần nội dung, hơn 120 chỉ tiêu chính và hơn 550 câu hỏi xoay quanh nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam.

Sự tham gia của cư dân tại cấp cơ sở.

Trong việc đưa ra quyết định, đảm bảo sự công khai và minh bạch.

Nhiệm vụ giải thích với cư dân.

Quản lý tham nhũng trong lĩnh vực công.

Thủ tục hành chính công việc.

Cung cấp các dịch vụ công.

Quản lý môi trường.

Quản lý điện tử.

PAPI đánh giá chất lượng thực thi chính sách ở Việt Nam dựa trên ba quá trình quan trọng: xây dựng chính sách, thực hiện chính sách và giám sát cung ứng dịch vụ công. Các trục nội dung của PAPI được thiết kế đặc biệt để phù hợp với cả quy mô quốc gia và địa phương. PAPI được xem như một công cụ giám sát thực thi chính sách, với tư tưởng coi người dân như “khách hàng” của cơ quan công quyền, có khả năng giám sát và đánh giá hiệu quả của quản trị và hành chính công tại địa phương.

8. Cách thức:

Phỏng vấn trực tiếp có thời gian trung bình từ 45-60 phút/phỏng vấn.

9. PAPI lựa chọn người tham gia phỏng vấn như thế nào:

PAPI phân loại các tỉnh thành Việt Nam thành ba nhóm: nhóm lớn với dân số trên 5 triệu (bao gồm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), nhóm vừa với dân số từ 2 đến 5 triệu (bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, An Giang) và nhóm nhỏ với dân số dưới 2 triệu (gồm 57 tỉnh còn lại).

Để đảm bảo tính tương thích giữa các tinh/TP khảo sát, mỗi tỉnh/TP nhỏ sẽ chọn 3 huyện/quận, trong khi các tỉnh/TP trung và lớn sẽ chọn 6 huyện/quận. Huyện/quận thủ phủ của tỉnh/TP sẽ luôn được chọn để khảo sát. Các huyện/quận còn lại sẽ được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên PPS (xác suất theo quy mô dân số). Tiếp theo, tại mỗi huyện/quận đã chọn, sẽ chọn 2 xã/phường. Một xã/phường, nơi có trụ sở UBND huyện/quận, sẽ được chọn mặc định, trong khi xã/phường thứ hai sẽ được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên PPS trong các xã/phường còn lại. Sau đó, sẽ chọn 2 thôn/ấp/TDP tại mỗi xã/phường đã chọn. Một thôn sẽ là nơi có địa điểm trụ sở UBND xã/phường, trong khi thôn thứ hai sẽ được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên PPS trong các thôn/ấp/TDP còn lại. Phương pháp chọn mẫu như vậy đảm bảo khả năng tham dự đồng đều theo địa lý và tình trạng kinh tế-xã hội, từ các vùng đô thị đông dân cư đến các vùng xa, vùng sâu, mền núi. Nhờ phương pháp ngẫu nhiên PPS, cơ hội tham gia là như nhau giữa các đơn vị dân cư có quy mô khác nhau. Để xác định danh sách người tham gia trả lời phỏng vấn, tại mỗi thôn, sẽ chọn ngẫu nhiên 20 người từ 18 đến 70 tuổi (và 10 người dự phòng) để đảm bảo có 16 người mỗi thôn tham gia trả lời phỏng vấn theo dự kiến (24 người/thôn ở các tỉnh lớn). Một lần nữa, phương thức chọn mẫu theo xác suất đã đảm bảo cơ hội được chọn tham gia trả lời phỏng vấn của mỗi người dân trong độ tuổi trên đây là ngang nhau.

9. Thực hiện việc lấy mẫu và tiến hành:

Theo tiêu chuẩn quốc tế hiện đại, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp xác suất quy mô dân số (PPS) để chọn mẫu từ các đơn vị hành chính, từ cấp thôn trở lên, và sau đó tiến hành khảo sát trên máy tính với việc chọn ngẫu nhiên những người trả lời.

Kết quả:

Các chu trình nghiên cứu PAPI tạo ra những bộ dữ liệu đánh giá khách quan về chất lượng quản trị quốc gia dựa trên trải nghiệm của người dân Việt Nam. Những dữ liệu này được chia sẻ rộng rãi. PAPI sử dụng kiến thức và trải nghiệm của khách hàng đối với các sản phẩm của quá trình sản xuất của bộ máy nhà nước để cung cấp hệ thống chỉ báo khách quan. Hệ thống này đóng vai trò đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, đồng thời tạo động lực để lãnh đạo các cấp tại địa phương nâng cao hiệu quả quản lý của mình.

PAPI được hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật từ Ban Tư vấn quốc gia dự án PAPI và Nhóm chuyên gia quốc tế về đo lường quản trị nhà nước. UNDP, CECODES, MTTQ Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và công ty Real-Time Analytics mong muốn đóng góp vào quá trình minh bạch, cải cách và thúc đẩy sự tham gia của mọi tầng lớp dân cư trong việc xây dựng, thực thi và giám sát chính sách. Dữ liệu từ PAPI cung cấp thông tin định lượng giá trị để tham khảo trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách.

AECID đã tài trợ giai đoạn thí điểm từ 2009 đến 2010, trong khi SDC đã tài trợ chính cho nghiên cứu PAPI từ năm 2011 đến tháng 11 năm 2017. DFAT đã tài trợ chính cho PAPI từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2021. Đại sứ quán Ai-len đã tài trợ một số hoạt động nghiên cứu PAPI từ năm 2018 đến năm 2021. UNDP tại Việt Nam đã đóng góp về tài chính và chuyên gia trong suốt quá trình phát triển của PAPI.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page