Thủ tục trả lại thuế thu nhập cá nhân mới nhất

by ERA Capital
0 comment

Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất: Điều kiện hoàn thuế TNCN; Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân; Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân theo quy định mới nhất hiện hành:

I. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Chi tiết như sau, dựa trên quy định tại Điều 28 của Thông tư 111/2013/TT-BTC về các điều kiện để hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Sử dụng chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân cho những người đã đăng ký và có mã số thuế khi nộp hồ sơ quyết toán thuế (tại thời điểm yêu cầu hoàn thuế).

Đối với những người đã trải qua.

Những người cá nhân nằm trong phạm vi liên quan đến cơ quan thuế có thể chọn giải ngân hoàn trả hoặc bù trừ vào thời kỳ tiếp theo tại cùng một cơ quan thuế.

Trong trường hợp cá nhân có xuất hiện việc hoàn thuế thu nhập cá nhân, nhưng…

Vì vậy, điều kiện hoàn trả thuế TNCN được liệt kê như sau:

Đóng thừa tiền thuế TNCN là cá nhân đã đóng số tiền thuế cao hơn số tiền phải đóng sau khi hoàn tất Quyết toán trong năm.

Khi nộp Tờ khai Quyết toán thuế TNCN, cần có Mã số thuế cá nhân.

Đã có yêu cầu hoàn lại thuế thu nhập cá nhân.

II. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Để rõ hơn, tài liệu hoàn trả thuế thu nhập cá nhân liên quan đến thu nhập từ lương, công theo quy định tại Điều 42 trong Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Giao phó cho những cá nhân được phân công để xử lý việc tính toán số tiền thu nhập từ tiền lương và tiền công được chi trả bởi doanh nghiệp.

Tài liệu hoàn trả thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Tài liệu đề xuất giải quyết số tiền thuế, tiền trễ hạn, tiền phạt vượt quá mức.

Phương thức gửi đơn hoàn thuế Thu nhập cá nhân như thế nào:

Nếu quý khách muốn gửi hồ sơ trực tiếp, cách thứ nhất là đến Văn phòng thuế. Quý khách có thể tải biểu mẫu đăng ký tại địa chỉ này.

Gửi qua internet bằng cách sử dụng ứng dụng HTKK và xuất dữ liệu dưới định dạng XML.

Khi khai báo số tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa trên phần mềm HTKK, hãy chú ý tích vào Phụ lục 02-1/HT để đảm bảo đầy đủ thông tin trên Tờ khai VB.

Nếu có số tiền thuế nộp thừa, cá nhân có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công trực tiếp có thể đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và không cần phải nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế.

Dựa trên tài liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cơ quan thuế sẽ hoàn trả số tiền nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.

Nghĩa là:.

Như vậy:.

Nhập số tiền muốn hoàn trả cho Chỉ tiêu 46 trên Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 02/QTT-TNCN trong trường hợp cá nhân yêu cầu hoàn trả thuế thu nhập cá nhân.

Nếu muốn chuyển sang kỳ sau, hãy không nhập Chỉ tiêu 46. Phần mềm sẽ tự động cập nhật sang Chỉ tiêu 48 và tính tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau.

Phương pháp điền Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK:

Bước 1: Tải chương trình HTKK về: Phiên bản mới nhất của chương trình HTKK.

Truy cập vào phần mềm HTKK bằng mã số thuế cá nhân sau khi hoàn thành việc cài đặt (Bước 2).

Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất bao gồm điều kiện cụ thể và thủ tục để hoàn thuế TNCN. Ngoài ra, cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân cũng được quy định rõ ràng đối với các cá nhân theo quy định mới nhất hiện nay.

Chọn biểu mẫu Quyết toán thuế 02/QTT-TNCN:

Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất bao gồm điều kiện cụ thể và thủ tục để hoàn thuế TNCN. Ngoài ra, cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân cũng được quy định rõ ràng đối với các cá nhân theo quy định mới nhất hiện nay.

> Nhập số thuế đề nghị hoàn vào Mục tiêu [46] – ”Số thuế được hoàn trả cho người đóng thuế”.

Điền các thông tin liên quan đến “Phương thức trả lại”, bao gồm: Số tài khoản ngân hàng, chủ sở hữu tài khoản, ngân hàng, chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt trong lần trả tiếp theo.

Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất bao gồm điều kiện cụ thể và thủ tục để hoàn thuế TNCN. Ngoài ra, cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân cũng được quy định rõ ràng đối với các cá nhân theo quy định mới nhất hiện nay.

Phương pháp liệt kê các thông số trong Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN và Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN là như sau:

Bấm chuột trái vào Chỉ tiêu trên Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN để kê khai chính xác, sau đó bấm phím “.

Để liệt kê các số liệu trên Tờ khai Quyết toán, bạn có thể tham khảo Chứng từ khấu trừ thuế TNCN mà Doanh nghiệp đã khấu trừ cấp cho bạn (Mẫu bên dưới) hoặc giấy đóng tiền vào ngân sách nhà nước (nếu bạn tự đóng tiền).

Sản phẩm đầu ra có thể là tệp XML hoặc tệp Excel sau khi hoàn tất việc khai báo các chỉ số, sau đó có thể gửi qua mạng hoặc in ra và nộp trực tiếp.

Gửi Biểu mẫu Tính thuế 02/QTT-TNCN có thể được thực hiện bằng hai phương pháp, đó là gửi trực tiếp (Tập tin Excel) hoặc gửi trực tuyến qua mạng (Tập tin XML).

Để tiếp nhận thông tin, bạn có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua mạng với Chi cục thuế quản lý.

A) Nếu được yêu cầu.B) Tôi không thể tham dự bữa tiệc đó vì tôi đang bận.C) Cô ấy rất xinh đẹp.D) Anh ta là một tác giả danh tiếng.E) Bác sĩ khuyên tôi nên tập thể thao thường xuyên để có sức khỏe tốt.

Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất bao gồm điều kiện cụ thể và thủ tục để hoàn thuế TNCN. Ngoài ra, cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân cũng được quy định rõ ràng đối với các cá nhân theo quy định mới nhất hiện nay.

Nơi nào có thể gửi hồ sơ Quyết toán thuế TNCN? Liệu đó có phải là Chi cục thuế quản lý doanh nghiệp hay Chi cục thuế của địa phương mà mình đang sống? Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề này.

Nếu gửi hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân qua mạng:

Để gửi đi.

Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất bao gồm điều kiện cụ thể và thủ tục để hoàn thuế TNCN. Ngoài ra, cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân cũng được quy định rõ ràng đối với các cá nhân theo quy định mới nhất hiện nay.

Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất bao gồm điều kiện cụ thể và thủ tục để hoàn thuế TNCN. Ngoài ra, cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân cũng được quy định rõ ràng đối với các cá nhân theo quy định mới nhất hiện nay.

Thời gian xử lý hồ sơ trả lại thuế:

Theo quy định tại Điều 75 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

Tối đa là 06 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế sẽ phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 73 trong Luật này hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước.

Cơ quan quản lý thuế sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến người đóng thuế để yêu cầu giải thích và cung cấp thêm thông tin nếu những thông tin đăng ký trong hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin được quản lý bởi cơ quan quản lý thuế. Thời gian cung cấp giải thích và thông tin bổ sung sẽ không được tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Với các hồ sơ cần kiểm tra trước khi hoàn thuế,

Quy định về Sắp xếp tài liệu hoàn trả thuế:

Theo quy định của Điều 73 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14, hồ sơ hoàn thuế được phân loại như sau:

Phân loại hồ sơ hoàn thuế thành hai loại: hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế và hồ sơ hoàn thuế trước.

2. Các tài liệu nằm trong danh mục kiểm tra trước khi hoàn trả thuế bao gồm:

Yêu cầu từng trường hợp hoàn thuế đầu tiên theo quy định về thuế được đề nghị nộp hồ sơ bởi người nộp thuế. Nếu người nộp thuế gửi hồ sơ hoàn thuế đầu tiên nhưng không được hoàn thuế theo quy định, thì lần đề nghị hoàn thuế tiếp theo vẫn được xem là đề nghị hoàn thuế đầu tiên.

Trong khoảng thời gian 02 năm tính từ thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế, tài liệu của cá nhân đóng thuế yêu cầu được hoàn trả tiền thuế.

Việc bổ sung hoặc giải trình hồ sơ hoàn thuế sau khi vượt quá thời hạn được thông báo bằng văn bản từ cơ quan quản lý thuế hoặc không có giải thích rõ ràng sẽ không được chấp nhận. Nếu hồ sơ bổ sung không chứng minh được số tiền thuế đã được khai báo chính xác, thì không được xem là trường hợp hoàn thuế trước.

Hồ sơ được hoàn thuế trước đó là tài liệu của người đóng thuế.

Hy vọng các bạn thành công! Bạn có thể tham gia khóa học chuyên sâu về kế toán thuế thực tế để tìm hiểu chi tiết hơn về các loại thuế như TNCN, THDN và cải thiện kỹ năng quyết toán thuế của doanh nghiệp với sự hỗ trợ từ công ty kế toán Thiên Ưng.

Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất bao gồm điều kiện cụ thể và thủ tục để hoàn thuế TNCN. Ngoài ra, cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân cũng được quy định rõ ràng đối với các cá nhân theo quy định mới nhất hiện nay.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page