Dữ liệu là gì? Khái niệm thông tin và dữ liệu – Rửa xe tự động

by ERA Capital
0 comment

Thông tin và dữ liệu là hai khái niệm quan trọng trong chương trình học Tin học 10. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về ý nghĩa của chúng. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về thông tin và dữ liệu, chúng tôi sẽ chia sẻ những nội dung thú vị dưới đây. Hãy cùng theo dõi và khám phá!.

Dữ liệu là gì?

Dữ liệu là khái niệm trừu tượng, biểu thị thông tin đã được nhập vào máy tính. Việc tổng hợp và xử lý dữ liệu sẽ cung cấp thông tin cho chúng ta. Dữ liệu có thể hiểu là thông tin được mã hóa trong máy tính. Ví dụ, điểm số thi hay nhiệt độ trong ngày đều là dữ liệu. Hình ảnh về con người hoặc phong cảnh cũng là dữ liệu.

Dữ liệu là tập hợp thông tin, số liệu, hoặc các yếu tố khác được thu thập, ghi lại và lưu trữ để sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phân tích, xử lý và truyền thông.
Dữ liệu là gì?

Theo Wikipedia, khái niệm dữ liệu được định nghĩa là một chuỗi ký tự có ý nghĩa thông qua việc giải thích một hành động cụ thể. Để biến dữ liệu thành thông tin, cần xem xét một số yếu tố như người hoặc vật tạo ra dữ liệu.

Dữ liệu được biểu diễn bằng số lượng, tính chất hoặc ký hiệu hoạt động và được lưu trữ trên ổ cứng, đĩa quang và truyền đi thông qua tín hiệu điện.

Thông tin là gì?

Thông tin là việc truyền đạt, trao đổi và giải thích về một đối tượng cụ thể thông qua các tín hiệu như chữ viết, âm thanh, dòng điện,… Tóm lại, thông tin là kiến thức mà con người có về một thực thể nào đó, có thể thu thập, lưu trữ và xử lý.

Dữ liệu sẽ được liên kết với thông tin vì dữ liệu đại diện cho các giá trị quan trọng cho các tham số và thông tin là dữ liệu mô tả và mang ý nghĩa kèm theo. Thông tin cũng có liên quan đến kiến thức vì kiến thức biểu thị sự hiểu biết về một khái niệm trừu tượng hoặc cụ thể.

Có thể mã hóa thông tin thành nhiều dạng khác nhau để truyền vài giải thích. Ngoài ra, cũng có thể mã hóa thông tin để lưu trữ và liên lạc an toàn.

Có hai loại thông tin chính được phân loại, đó là số (bao gồm số nguyên và số thực) và phi số (bao gồm các văn bản, hình ảnh, âm thanh,…).

Đơn vị đo thông tin là gì?

Đơn vị đo thông tin chính là bit, viết tắt là Binary digit. Bit là dung lượng nhỏ nhất có thể ghi được, được kí hiệu là 0 hoặc 1. Cả hai ký hiệu này được sử dụng để biểu diễn thông tin trong máy tính. Ngoài ra, byte cũng được xem là một đơn vị đo thông tin, với 1 byte tương đương 8 bit.

1 byte tương đương với 8 bit.

1 kilôbai (kB) = 1024 byte = 210 byte.

1 megabit (MB) = 1024 kB = 210kB.

1 gigabyte (GB) = 1024 megabyte (MB) = 210MB.

1 têrabai (TB) = 1024 GB = 210GB.

1 petabyte (PB) = 1024 terabyte (TB) = 210 terabyte (TB).

Mã hóa thông tin trong máy tính như thế nào?

Mã hóa dữ liệu trên máy tính.
Mã hóa thông tin trên máy tính

Máy tính cần biến đổi thông tin thành dãy bit để xử lý. Quá trình này được gọi là mã hóa thông tin.

Bộ mã ASCII được dùng để mã hóa văn bản bằng cách sử dụng 8 bit. Trong bộ mã ASCII, các ký tự được đánh số từ 0 đến 255 và được gọi là mã ASCII thập phân của ký tự.

Bộ mã Unicode sử dụng 16 bit để mã hóa, khác với bộ mã ASCII chỉ mã hóa được 256 ký tự. Do đó, bộ mã ASCII không đủ để đồng bộ với bảng chữ cái của các ngôn ngữ trên thế giới. Bộ mã Unicode có thể mã hóa được 65536 ký tự khác nhau và được sử dụng để biểu diễn văn bản hành chính. Thông tin có nhiều dạng khác nhau, nhưng đều được lưu trữ và xử lý trong máy tính dưới dạng mã nhị phân, đây là dạng chung nhất.

Mong rằng các thông tin về “Dữ liệu là gì? Khái niệm thông tin và dữ liệu” sẽ hữu ích cho bạn. Để tìm hiểu thêm thông tin hữu ích, bạn có thể truy cập vào trang web sentayho.Com.Vn.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page