Các phương pháp dạy học tích cực – hiệu quả và phổ biến

by ERA Capital
0 comment

Phương pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ được sử dụng toàn cầu để chỉ phương pháp giáo dục, dạy học tập trung vào việc khai thác tính tích cực, sáng tạo và khả năng tự chủ của học sinh. Phương pháp này đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều trường học ở Việt Nam và trên thế giới, không chỉ là một khái niệm hoặc lý thuyết trống rỗng.

Vậy, phương pháp giảng dạy tích cực là gì? Hãy cùng khám phá trong bài viết sau đây nhé!

Phương pháp giảng dạy là cách thức và sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong một bối cảnh học tập cụ thể, nhằm đạt được các mục tiêu giảng dạy đã đề ra.

Trong đó, có 3 khía cạnh cần xem xét trong phương pháp giảng dạy, có thể kể đến như:.

 • Quan điểm.
 • Phương pháp giảng dạy cụ thể.
 • Phương pháp giảng dạy.
 • Quan điểm dạy học

  Tổng quan về hướng dẫn phương pháp hành động bao gồm việc kết hợp nhiều yếu tố như nguyên tắc dạy học, cơ sở lý thuyết về lý luận dạy học, môi trường và điều kiện dạy học cũng như định hướng cụ thể về vai trò của giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy.

  Có nhiều quan điểm dạy học trên bao gồm các định hướng chiến lược. Những định hướng này là mô hình lý thuyết hình thành phương pháp dạy học.

  Phương pháp giảng dạy cụ thể.

  Về phương pháp dạy học, thực tế cho thấy có rất nhiều cách để truyền đạt kiến thức như thảo luận, nghiên cứu, sử dụng trò chơi hoặc xử lý tình huống, nhập vai, học nhóm, hay thậm chí học qua video trên các trang web giáo dục trực tuyến… Ở đây, phương pháp dạy học được hiểu là những hoạt động và phương thức mà giáo viên và học sinh sử dụng để đạt được mục tiêu của việc giảng dạy, trong các điều kiện dạy học cụ thể.

  Phương pháp giảng dạy.

  Các phương pháp và cách thức hành động của giáo viên trong quá trình dạy học được gọi là kỹ thuật dạy học. Để thực hiện và kiểm soát quá trình dạy học, giáo viên sử dụng một số kỹ thuật phổ biến như phân chia nhóm, đặt câu hỏi, hỏi chuyên gia và hoàn thành nhiệm vụ.

  Một số lưu ý quan trọng về phương pháp dạy học

  Mỗi quan điểm dạy học sẽ đi kèm với một phương pháp dạy học phù hợp và mỗi phương pháp dạy học cụ thể cũng có những kỹ thuật dạy học đặc thù. Tuy nhiên, điều này không luôn luôn đúng, đôi khi có những trường hợp ngoại lệ.

  2. Phân biệt giữa phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học đôi khi không thể rõ ràng, một số ví dụ cụ thể có thể được đưa ra như việc áp dụng “động não” – trong một số trường hợp, nó có thể được coi là phương pháp hoặc kỹ thuật dạy học.

  3. Mặc dù có những phương pháp dạy học chung cho nhiều môn học, nhưng cũng tồn tại những phương pháp đặc biệt chỉ dành riêng cho một số môn học hoặc các nhóm môn học cụ thể.

  4.Một phương pháp giảng dạy, hoặc kỹ thuật môn học sẽ được gọi bằng nhiều thuật ngữ khác nhau.

  Có nhiều cách dạy học và truyền đạt thông tin khác nhau.
  Có rất nhiều phương pháp giảng dạy và truyền thụ kiến thức

  Một số phương pháp dạy học tích cực

  Phương pháp dạy học nhóm

  Đây là một trong những phương pháp dạy học tích cực được đánh giá cao hiện nay.

  Nếu giáo viên có khả năng tổ chức tốt, phương pháp dạy học nhóm sẽ đóng góp vào việc khuyến khích học sinh phát triển tính tích cực của bản thân, đồng thời nâng cao khả năng làm việc nhóm, trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp của học sinh.

  Kỹ năng chia nhóm

 • Dựa vào số thứ tự điểm danh, màu sắc hoặc loại hoa, các thành viên sẽ được ghép vào cùng một nhóm nếu chúng có điều kiện chung như số, màu sắc, mùa hoặc loại hoa.
 • Dựa vào hình ghép, giáo viên cắt một bức hình thành nhiều mảnh và cho học sinh bốc thăm ngẫu nhiên. Số lượng bức hình sẽ phù hợp với số nhóm cần chia. Điều kiện để các em cùng nhóm là có mảnh ghép để tạo thành cùng một hình.
 • Dựa theo sở thích: Các em học sinh có cùng sở thích sẽ hình thành thành một nhóm tổ hợp.
 • Dựa vào tháng sinh: Điều kiện chung nhóm là các học sinh sinh vào cùng tháng với nhau.
 • Quy trình triển khai

 • Cả lớp đang làm việc:
 • Giới thiệu về đề tài bài học.

  Xác định mục tiêu chung cho các nhóm.

  Tạo và thực hiện việc phân nhóm.

 • Làm việc nhóm đã được hoàn thành.
 • Phân phối vị trí làm việc nhóm.

  Lên kế hoạch về những việc cần thực hiện.

  Đề xuất các nguyên tắc làm việc phổ biến.

 • Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
 • Sẵn sàng để trình bày kết quả từ quy trình làm việc nhóm.

 • Tất cả học sinh đang làm việc.
 • Các nhóm tuần tự trình bày kết quả của nhóm của họ.

  Đưa ra đánh giá về các kết quả.

  Phương pháp dạy học nhóm là một phương pháp giảng dạy mà sinh viên được tổ chức thành các nhóm nhỏ để làm việc cùng nhau. Phương pháp này nhằm khuyến khích sự tương tác và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm, tạo điều kiện cho việc chia sẻ ý kiến, giải quyết vấn đề và học tập từ nhau. Phương pháp dạy học nhóm giúp phát triển kỹ năng làm việc nhóm, tăng cường sự tham gia và sự tương tác của sinh viên trong quá trình học tập.
  Phương pháp dạy học nhóm

  Phương pháp nghiên cứu một trường hợp điển hình

  Phương pháp nghiên cứu một trường hợp điển hình, tương tự như phương pháp dạy học phân chia nhóm, đang được áp dụng rộng rãi. Giáo viên sẽ đóng vai trò kể một câu chuyện có thật hoặc viết lại một câu chuyện dựa trên tình huống thực tế để minh chứng cho một vấn đề cụ thể.

  Có thể thực hiện việc nghiên cứu một trường hợp điển hình bằng việc sử dụng các phương pháp như văn bản, ghi âm hoặc video.

  Quy trình triển khai

 • Học sinh sẽ cùng đọc, nghe hoặc xem một tình huống mẫu mực nào đó.
 • Suy nghĩ về tình huống điển hình.
 • Tiến hành thảo luận dựa trên sự hướng dẫn của giảng viên.
 • Phương pháp giải quyết vấn đề

  Phương pháp giảng dạy mới nhằm khuyến khích sự tự lực và tính chủ động của học sinh đã được áp dụng. Giáo viên sẽ tạo ra các vấn đề nhận thức, trong đó có sự xung đột giữa kiến thức đã biết và chưa biết, để hướng dẫn học sinh tìm cách giải quyết.

  Quy trình triển khai

 • Nhận biết vấn đề, tình trạng cần xử lý.
 • Tìm kiếm các thông tin liên quan đến tình huống, vấn đề.
 • Đưa ra danh sách các giải pháp để giải quyết vấn đề.
 • Phân tích và đánh giá về kết quả của các biện pháp.
 • Đối chiếu kết quả của các phương án được đề xuất.
 • Lựa chọn biện pháp tốt nhất.
 • Thực hiện theo phương án đã chọn.
 • Tổng kết và học hỏi từ việc giải quyết vấn đề, các tình huống khác.
 • Phương pháp đóng vai

  Nếu nhắc đến một số phương pháp dạy học tích cực tập trung vào thực hành, phương pháp đóng vai luôn là một phương pháp mà nhiều giáo viên ưa thích. Khi áp dụng phương pháp đóng vai, giáo viên sẽ cho học sinh thực hành, diễn tạo ra một số hành động liên quan đến một tình huống cụ thể.

  Việc diễn thử chỉ là một phần trong quá trình, điều quan trọng nhất là thảo luận của học sinh sau khi thực hành và đảm nhận vai trò đã được giao.

  Quy trình triển khai

 • Giáo viên sẽ đề xuất các chủ đề và chia học sinh thành nhóm. Sau đó, giáo viên sẽ tạo ra các tình huống và yêu cầu mỗi nhóm đóng vai trò khác nhau. Đồng thời, giáo viên cũng sẽ xác định thời gian để các nhóm chuẩn bị và thời gian diễn của mỗi nhóm.
 • Các nhóm được phân chia cùng nhau thảo luận về công việc.
 • Lần lượt từng nhóm diễn thủ vai theo thứ tự.
 • Cả lớp thảo luận, đánh giá cách biểu đạt, hành vi, ý nghĩa của hành vi.
 • Cách ứng xử tích cực với tình huống đã được phân là khi giáo viên đưa ra đánh giá, kết luận và định hướng cho học sinh.
 • Phương pháp trò chơi

  Giáo viên sẽ tổ chức một trò chơi để giúp các em học sinh khám phá và tìm hiểu về một vấn đề cụ thể. Phương pháp này mang tính tương tác, giúp kích thích sự tham gia và hứng thú của học sinh trong quá trình tìm hiểu vấn đề.

  Quy trình triển khai

 • Giáo viên giới thiệu trò chơi bao gồm tên, nội dung và hướng dẫn chơi.
 • Tiến hành thử nghiệm nếu học sinh chưa hiểu rõ về quy tắc chơi.
 • Cho học sinh khởi đầu trò chơi.
 • Cung cấp đánh giá khi trò chơi kết thúc.
 • Cùng bàn luận về ý nghĩa của trò chơi.
 • Phương pháp trò chơi là các quy tắc, phương thức và kỹ thuật được sử dụng để chơi một trò chơi cụ thể, giúp người chơi có thể tham gia và tận hưởng trò chơi một cách tốt nhất.
  Phương pháp trò chơi

  Phương pháp dự án

  Phương pháp dạy học này yêu cầu học sinh thực hiện một nhiệm vụ học tập liên quan đến thực tế, sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

  Nhiệm vụ học tập này đòi hỏi người học phải tự lực, có khả năng đảm nhiệm mọi công đoạn bao gồm lập kế hoạch, thực hiện dự án học tập và đánh giá kết quả của dự án.

  Để thực hiện phương pháp giảng dạy dự án, giáo viên cần tiến hành giảng dạy theo cách phân chia thành các nhóm.

  Quy trình triển khai

 • Chuẩn bị kế hoạch.
 • Xác định nội dung chính.

  Xây dựng một phần nhỏ chủ đề.

  Xây dựng kế hoạch về nhiệm vụ học tập của dự án.

 • Tiến hành dự án.
 • Tìm hiểu, tổng hợp thông tin.

  Thực hiện nghiên cứu, khảo sát.

  Trò chuyện với các thành viên trong nhóm.

  Nhờ sự hướng dẫn và hỗ trợ từ giáo viên.

 • Tổng kết kết quả.
 • Tổng kết các kết quả thu được trong quá trình học.

  Sắp xếp lại các kết quả đã tìm thấy.

  Trình bày thành tựu học tập.

  Thể hiện lại thành quả của quá trình học.

  Phương pháp bàn tay nặn bột

  Hiện nay, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, để nâng cao hiệu quả của việc dạy học các môn tự nhiên, đã áp dụng rộng rãi một số phương pháp tích cực dựa trên thí nghiệm và nghiên cứu. Phương pháp nặn bột bằng tay là một trong những phương pháp đó.

  Với cách giảng dạy này, học sinh sẽ xây dựng kiến thức thông qua việc thực hiện các thí nghiệm. Họ được khuy encourađể tự tìm hiểu và nghiên cứu để tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong quá trình học bằng cách thực hiện thí nghiệm, đọc sách, điều tra và nghiên cứu các tài liệu,…

  Học sinh bắt đầu đặt câu hỏi và suy nghĩ dựa trên nghiên cứu ban đầu, sau đó thực hiện thí nghiệm và thảo luận để đưa ra kết quả. Phương pháp sử dụng đánh giá là một cách tích cực để giảng dạy, khuyến khích sự tò mò và khám phá của học sinh.

  Quy trình 1 tiết dạy

 • Đặt ra những tình huống có vấn đề, xác định được vấn đề cần được giải quyết.
 • Xây dựng các hoạt động nhằm giải quyết thách thức.
 • Tăng cường và đề xuất thêm các phương hướng mở rộng trong hệ thống giảng dạy.
 • Quy trình thực nghiệm

 • Đưa ra tình huống gặp khó khăn cần được giải quyết.
 • Học sinh đề xuất các câu hỏi, dự đoán và kết quả theo từng nhóm hoặc từng cá nhân.
 • Tiến hành thử nghiệm.
 • Đối chiếu kết quả đạt được với dự báo đã được đưa ra ở bước trước.
 • Đưa ra nhận định về bài học.
 • Phương pháp dạy theo góc

  Gần đây, phương pháp giảng dạy mới này đã được áp dụng tại nhiều trường học và mang lại sự mới mẻ. Học sinh không chỉ được tham gia nhiều nhiệm vụ khác nhau, mà còn được đặt vào các vị trí cụ thể trong lớp học để phù hợp với nhiều phong cách học tập khác nhau.

  Phương pháp dạy học góc đem lại lựa chọn hoạt động và phong cách học cho học sinh. Nó tập trung vào việc thực hành, khám phá và tăng cường khả năng sáng tạo. Đồng thời, nó cung cấp cơ hội để đọc, hiểu và thực hiện các nhiệm vụ mà giáo viên đề xuất. Ngoài ra, phương pháp này còn tạo điều kiện cho mỗi cá nhân áp dụng và trải nghiệm.

  Khi giáo viên đề cập đến môi trường học giao thông, họ cũng sẽ tổ chức các hoạt động học tập đa dạng như viết, vẽ, đọc, xem video và thảo luận.

  Những điều kiện để áp dụng phương pháp dạy học tích cực thành công

  Đối với giáo viên

  Để áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, giáo viên cần trải qua quá trình đào tạo để dễ dàng thích nghi với những thay đổi và nâng cấp chức năng và nhiệm vụ giảng dạy của mình.

  Cùng với điều đó, giáo viên cần tỏ ra nhiệt tình và sẵn lòng chấp nhận những thay đổi mới trong lĩnh vực giáo dục.

  Các giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy cần có kiến thức chuyên môn sâu rộng, kỹ năng sư phạm tốt và khả năng sử dụng công nghệ thông tin linh hoạt để hỗ trợ giảng dạy. Họ cũng cần biết cách định hướng học sinh theo đúng mục tiêu giáo dục và chương trình học đã được đề ra. Tuy nhiên, cũng cần tạo điều kiện cho học sinh tự do tư duy và phát triển sáng tạo.

  Đối với học sinh

  Học sinh cần phát triển phẩm chất và khả năng thích nghi với phương pháp dạy học mới, có khả năng xác định mục tiêu học tập, tự giác và có trách nhiệm không chỉ đối với việc học cá nhân mà còn đối với việc học nhóm và lớp. Tính tự giác cần được thể hiện trong mọi hoàn cảnh và điều kiện.

  Sách giáo khoa

  Những chương trình giảng dạy trong sách giáo khoa nên được thay đổi để giảm bớt khối lượng kiến thức. Thay vì ép buộc học sinh ghi nhớ, cần tạo ra các câu hỏi khuyến khích sự tư duy và hạn chế những kết luận áp đặt. Thêm vào đó, cần bổ sung các bài tập về nhận thức, thực tiễn và câu hỏi phát triển trí thông minh, cung cấp gợi ý để học sinh dựa vào cốt lõi và tự phát triển nội dung của bài học.

  Trang thiết bị dạy học

 • Để nâng cao chất lượng công tác dạy và học, cần đảm bảo rằng trang thiết bị dạy học được cung cấp đầy đủ ở mức tối thiểu.
 • Được cung cấp đầy đủ trang bị thực hành, giúp học sinh có các công cụ để thực hiện các thí nghiệm thực hành.
 • Đầu tiên, tôi muốn nói rằng việc sử dụng trang thiết bị dạy học đắt tiền sẽ được tổ chức một cách chung chung. Tuy nhiên, chúng ta cần đảm bảo rằng việc sử dụng và bảo quản được thực hiện một cách đúng nguyên tắc, tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể, để giúp học sinh và giáo viên có thể tận dụng tối đa số lần thử nghiệm.
 • Đảm bảo an toàn trong quá trình bảo quản, chúng tôi đã xây dựng một phòng học đa năng và một kho chứa thiết bị ngay cạnh phòng học bộ môn.
 • Các đơn vị giáo dục không chỉ được trang bị đầy đủ thiết bị thực hành và dụng cụ hỗ trợ học tập, mà còn phải cung cấp các giải pháp học trực tuyến.
 • Đối với nhà trường

 • Hiệu trưởng đảm nhận vai trò quan trọng trong việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực cho toàn bộ trường học và tập trung vào vai trò của phương pháp này trong các hoạt động khác của trường.
 • Với những ý tưởng mới, những đề xuất tiến bộ và cải cách của giáo viên và hiệu trưởng, chúng ta nên luôn có thái độ tôn trọng và đồng tình, dù chỉ là những ý kiến nhỏ nhặt. Đồng thời, chúng ta cũng cần hỗ trợ giáo viên trong việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy, để phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện giảng dạy, cũng như đặc điểm của từng đối tượng học sinh. Việc chỉ dẫn cũng rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả của quá trình giảng dạy.
 • Về những đổi mới trong cách đánh giá kết quả của học sinh

  Theo phương pháp dạy học tích cực, người giảng dạy cần đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách minh bạch và công bằng.

  Bộ công cụ sử dụng để đánh giá đã được bổ sung thêm với hình thức câu hỏi và bài tập trắc nghiệm. Ngoài ra, giáo viên cũng nên thực hiện đánh giá dựa trên toàn bộ quá trình học tập của học sinh, bao gồm các yếu tố về tính tự giác, chủ động trong mỗi tiết học, bao gồm cả lý thuyết và thực hành.

  70% phần đánh giá về kiến thức của học sinh trong hệ thống câu hỏi và trắc nghiệm phải đạt mức tiêu chuẩn, còn lại 30% là phần nâng cao về nội dung.

  Kết luận

  Mong rằng với thông tin trên, nhà trường và giáo viên có thể tham khảo và lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp. Từ đó, họ sẽ hiểu rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong việc giúp học sinh có một môi trường học tập tốt nhất để tiếp thu kiến thức. Chúc bạn thành công!

  You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page