Nhà nước pháp quyền xhcn là gì? (cập nhật 2022)

by ERA Capital
0 comment

Công quý xã hội Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hình thức nhà nước pháp quyền. Vậy hình thức nhà nước pháp quyền công quý xã hội chủ nghĩa là gì? Để có cái nhìn sâu sắc hơn về khái niệm này, mời các bạn tham khảo thông tin sau:

Nhà nước pháp quyền xhcn là gì? (cập nhật 2022)

Nhà nước pháp quyền là tổ chức và hoạt động dựa trên hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, và nguyên tắc chủ quyền nhân dân. Vai trò của nó là đảm bảo quyền con người, tự do cá nhân, công bằng và bình đẳng trong xã hội.

2. Nhà nước pháp quyền xhcn là gì?

Khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì ở Việt Nam được đưa ra lần đầu tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII vào ngày 29/11/1991. Sau đó, nó được khẳng định tại Hội nghị toàn quốc trong nhiệm kỳ khoá VII của Đảng vào năm 1994 và các tài liệu khác của Đảng. Tại các Đại hội lần thứ X và XI của Đảng, nhận thức về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã có bước phát triển về mặt chất lượng.

Mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thể chế hóa trong Hiến pháp dựa trên quan điểm của Đảng. Điều 2 của Hiến pháp năm 2013 khẳng định điều này.

1. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là một Nhà nước pháp quyền XHCN được tạo ra bởi Nhân dân, vì Nhân dân và dành cho Nhân dân.

 • Nước Việt Nam XHCN là quốc gia dân chủ, quyền lực nhà nước hoàn toàn thuộc về Nhân dân, dựa trên sự đoàn kết giữa công nhân, nông dân và trí thức.
 • Quyền lực nhà nước là sự kết hợp, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
 • Nhà nước pháp quyền XHCN là một mô hình nhà nước mà Việt Nam đang hướng tới. Nó kết hợp giữa các yếu tố cơ bản của “xã hội pháp quyền” và đặc thù của hệ thống chính trị của nước ta. Hệ thống này được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản Việt Nam.

  3. Đặc trưng của nhà nước pháp quyền xhcn Việt Nam

  Thứ nhất, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

  Quyền con người và quyền công dân là những giá trị quan trọng trong xã hội, được công nhận, tôn trọng và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

  Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng cách tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng và tôn vinh Hiến pháp và pháp luật.

  Thứ tư, quyền lực của nhà nước được thể hiện thông qua sự thống nhất, sự phân công rõ ràng, sự phối hợp chặt chẽ và sự kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

  Ngày thứ năm, hệ thống pháp luật của chúng ta được xây dựng dựa trên nguyên tắc dân chủ, công bằng và nhân đạo. Hệ thống này cũng đáp ứng đầy đủ các yếu tố hiện đại, đồng bộ và thống nhất. Nó cũng được thiết kế để đảm bảo khả thi, công khai, minh bạch và ổn định. Hơn nữa, hệ thống pháp luật này cũng dễ tiếp cận và được thực hiện nghiêm minh, nhất quán và hiệu quả.

  Thứ sáu, đảm bảo sự độc lập của hệ thống tư pháp.

  Vào ngày thứ bảy, chúng ta phải tôn trọng Hiến chương của Liên hợp quốc, tuân thủ pháp luật quốc tế và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam để bảo vệ lợi ích cao nhất của quốc gia và dân tộc.

  Thứ tám, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam thống trị.

  4. Giá trị và vai trò của nhà nước pháp quyền xhcn Việt Nam

  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tồn tại, được thể hiện, thúc đẩy và phát triển thông qua những giá trị riêng của nó. Quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quá trình thể hiện, nâng cao và mở rộng những giá trị này.

  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam được coi là một phẩm chất vô cùng quan trọng, mang ý nghĩa to lớn trong việc định hình và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam không chỉ là một giá trị độc lập mà còn chứa đựng nhiều giá trị khác nhau, đồng thời cũng là nền tảng quyết định trong quá trình xây dựng và nâng cao Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

  Các giá trị cốt lõi của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: chủ quyền nhân dân, sự thống nhất của quyền lực nhà nước, phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước, công bằng, công lý, quyền con người, quyền công dân, sự tôn trọng pháp luật và giá trị cao nhất của Hiến pháp. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang hướng tới, thực hiện và tăng cường các giá trị này.

  Trên đây là toàn bộ nội dung về nhà nước pháp quyền xhcn là gì mà ACC sưu tầm và biên tập.

  Liên hệ ngay đến ACC qua hotline 1900 3330 nếu bạn đang gặp khó khăn hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư trong quá trình tìm hiểu về pháp luật.

  ✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
  ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
  ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
  ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
  ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

  You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page