Ngành Chính Trị Học Ra Làm Gì? Lý Do Nên Chọn Ngành Chính Trị

by ERA Capital
0 comment

Ngày đăng: 19/10/2022 | Không có trả lời.

Ngày được cập nhật: 25/10/2022.

Ngành Chính Trị Học Ra Làm Gì? Lý Do Nên Chọn Ngành Chính Trị

Sau khi tốt nghiệp ngành chính trị học, sinh viên có thể áp dụng kiến thức cơ bản và nền tảng về các vấn đề chính trị, xã hội vào việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Ngành chính trị học đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bạn học sinh muốn tìm hiểu và theo đuổi. Dưới đây là những thông tin cần biết về ngành này.

Ngành Chính trị học là gì?

Mã ngành: 7310201.

Chính trị học là một lĩnh vực nghiên cứu về lý thuyết và thực tiễn chính trị, mô tả và phân tích các hệ thống và cơ chế chính trị cũng như các hành vi chính trị. Các mảng chính của chính trị học bao gồm: giáo dục công dân và chính trị so sánh, lý thuyết chính trị và triết học chính trị, hệ thống quốc gia, quan hệ quốc tế, phân tích chính trị, phát triển chính trị, chính sách ngoại giao, chính trị và luật quốc tế, quản lý hành chính, luật, chính sách xã hội, vv.

Ngành Chính trị học đào tạo sinh viên về kiến thức tổng quát trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến Chính trị học.

Sinh viên học ngành Chính trị sẽ từng bước phát triển khả năng áp dụng lý thuyết, phương pháp và kỹ năng nghề nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động liên quan đến đời sống xã hội.

Ngành Khoa học Chính trị hiện tại chưa thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ.
Ngành Chính trị học hiện tại chưa được nhiều bản trẻ quan tâm.

Các khối thi Chính trị học

Có nhiều khối thi khác nhau để đăng ký xét tuyển vào Đại học trong ngành Chính trị học. Trong số đó, có hai khối được nhiều trường tuyển chọn nhất.

 • Khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).
 • Khối D01 (Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh).
 • Một số sự lựa chọn khác:

 • Khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).
 • Khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
 • Khối A10 (Toán, Vật lý, Giáo dục công dân)
 • Khối A16 (Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn).
 • Khối C03 (Văn, Toán, Lịch sử)
 • Bộ môn C04 (Văn, Toán, Địa lý).
 • Khối C14 (Văn học, Toán học, Giáo dục công dân).
 • Khối C15 (Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội).
 • Khối C19 (Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân).
 • Khối C20 (Ngôn ngữ, Địa lý, Giáo dục công dân).
 • Khối D04 (Văn, Toán, tiếng Hoa).
 • Khối D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh).
 • Khối D66 (Văn, Môn học về công dân, Tiếng Anh).
 • Khối D68 (Văn, Môn học về công dân, Ngôn ngữ Nga).
 • Khối D70 (Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp).
 • Lớp D78 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh).
 • Khối D83 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Hoa).
 • Mục tiêu đào tạo của ngành Chính trị học

  Ngành Chính trị học đặt mục tiêu đào tạo là giúp sinh viên hiểu rõ về thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như hệ thống tri thức nền tảng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

  Mục tiêu đào tạo ngành Chính trị học bao gồm cả các lĩnh vực liên quan đến Chính trị học. Bằng cách này, người học sẽ có khả năng áp dụng lý thuyết, phương pháp và kỹ năng chuyên môn của ngành Chính trị học vào các hoạt động liên quan đến đời sống xã hội.

  Mục tiêu đào tạo ngành này còn nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của mỗi công dân và khuyến khích sự tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

  Ngành Chính trị học đang là một xu thế phát triển trong tương lai.
  Ngành Chính trị học đang là xu hướng phát triển trong tương lai

  Chương trình đào tạo ngành Chính trị học

  Môn học cơ bản.

 • Triết học Mác – Lê nin là triết học của Karl Marx và Friedrich Engels.
 • Kinh tế chính trị Marx – Lenin.
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học.
 • Tư duy của Hồ Chí Minh.
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Trình độ ngôn ngữ B1.
 • Tiếng Anh cấp độ B1.
 • Tiếng Hoa B1.
 • Giáo dục thể hình.
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh.
 • Các phương pháp nghiên cứu khoa học.
 • Nhà nước và quyền pháp tổng quát.
 • Sử sách văn hóa toàn cầu.
 • Cơ sở văn hóa của Việt Nam.
 • Khoa học xã hội đại cương.
 • Tâm lý học tổng quát.
 • Lôgic học cơ bản.
 • Công nghệ thông tin ứng dụng.
 • Kỹ năng hỗ trợ.
 • Môn học chuyên môn.

 • Khoa học cơ cấu.
 • Chính trị và chính sách.
 • Đảng chính phủ.
 • Lịch sử học lý thuyết chính trị.
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học chính trị.
 • Chính trị và truyền thông.
 • Tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh.
 • Học môn Chính trị quốc tế.
 • Báo chí truyền thông tổng quát.
 • Xã hội học truyền thông đại chúng và ý kiến công cộng.
 • Tổng quan về lịch sử của Việt Nam.
 • Học môn Quan hệ quốc tế.
 • Mối quan hệ truyền thông chung.
 • Hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Dân số học tổng quát.
 • Tâm lý học về chính trị.
 • Xã hội học về tôn giáo.
 • Thực hiện nghiên cứu xã hội.
 • Văn hóa chính trị ở Việt Nam.
 • Chính sách công của Đất nước Việt Nam.
 • Khoa học chính trị so sánh.
 • Chính trị Việt Nam trong giai đoạn quá độ tiến tới chủ nghĩa xã hội.
 • Chính sách quan hệ quốc tế của Việt Nam.
 • Ngành chính trị học ra làm gì?

  Ngành chính trị học là một lĩnh vực đa dạng và phong phú. Mọi sinh viên sẽ được trang bị kiến thức vững chắc về xã hội trước khi tốt nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp luật. Sau khi hoàn thành chương trình học ngành Chính trị học, các cử nhân sẽ tự hỏi về tương lai của mình trong ngành này. Dưới đây là câu trả lời cho bạn:

 • Công việc của tôi là tư vấn và tham mưu trong việc định đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước. Tôi cũng tư vấn cho các cấp lãnh đạo của Nhà nước.
 • Công việc của tôi là tư vấn và đưa ra ý kiến trong các cơ quan và tổ chức của hệ thống chính trị, cũng như các tổ chức kinh tế – xã hội.
 • Trực tiếp tham gia lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước và tại một số tổ chức có yếu tố nước ngoài.
 • Tham gia vào việc nghiên cứu tại các tổ chức lý luận chính trị.
 • Làm phóng viên, biên tập viên phê bình thời sự, chính trị tại các báo, đài trung tâm và địa phương.
 • Có thể thực hiện công việc nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học tại các cơ sở giáo dục như trường Đảng, trường đại học, cao đẳng và trường trung học chuyên nghiệp. Ngoài ra, cũng có thể làm nghiên cứu sinh tại các trường chính trị ở cấp Trung ương và địa phương.
 • Công tác dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông có thể yêu cầu tích lũy thêm tín chỉ sư phạm dạy nghề.
 • Tham gia làm công tác chính trị – tư tưởng tại các tổ chức thuộc khối Đảng, khối văn phòng cấp tỉnh, huyện.
 • Tố chất thích hợp theo học ngành Chính trị

  Để học tập và phát triển hơn trong ngành Chính trị học, sinh viên cần hội tụ các tố chất sau đây:.

 • Có đam mê trong việc nghiên cứu, không ngừng học tập, tìm hiểu.
 • Tôn trọng và tuân thủ chặt chẽ về Hiến pháp và luật pháp của Nhà nước.
 • Có khả năng diễn thuyết trước một nhóm người và biểu đạt một cách trôi chảy về các vấn đề.
 • Có nhận thức phục vụ toàn tâm cho cộng đồng.
 • Có sự can đảm, tư duy chính trị thực sự mạnh mẽ.
 • Có phong cách “Cần, tiết kiệm, trung thực, đúng đắn, công tác vô tư”.
 • Có sự suy nghĩ tự do và đầy tính sáng tạo.
 • Người học ngành Chính trị học cần có đam mê trong việc nghiên cứu.
  Người học ngành Chính trị học cần có niềm đam mê việc nghiên cứu

  Lời kết

  Chính trị học là một lĩnh vực hết sức quan trọng bởi vì nó cung cấp cho con người kiến thức cơ bản nhất về các vấn đề chính trị và xã hội, cùng với nhiều kỹ năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống phức tạp. Hy vọng rằng bài viết này của Glints sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của ngành chính trị học và cảm thấy tự tin hơn trong quyết định theo đuổi ngành học này.

  Tác Giả

  You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page