Năng suất sinh học là gì? Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế

by ERA Capital
0 comment

Năng suất sinh học là một khái niệm được đề cập trong môn Sinh học lớp 11, trong bài học về Quang hợp và năng suất cây trồng. Câu hỏi này thường xuất hiện trong các bài thi trắc nghiệm. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, hãy tham khảo ngay tại chinese.Com.Vn/giao-duc.

Bạn Đang Xem: Ý nghĩa sinh học là gì? Phân biệt ý nghĩa sinh học và ý nghĩa kinh tế.

Năng suất sinh học là tổng khối lượng chất khô tích luỹ hàng ngày trên một hecta đất trồng trong quá trình phát triển.

Năng suất kinh tế là một thành phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (như hạt, quả, củ…) Có giá trị kinh tế đối với con người.

Quang hợp quyết định 90 – 95% hiệu suất cây trồng, 5 – 10% là các chất dinh dưỡng khoáng.

Hệ số kinh tế là tỉ lệ phần trăm giữa hiệu suất kinh tế và hiệu suất sinh học.

Trong các loài cây thuộc họ Hòa thảo, tỷ lệ phần vật chất khô của hạt so với tổng khối lượng khô của cơ quan trên mặt đất tại thời điểm thu hoạch thay đổi trong khoảng từ 25% (ví dụ: giống ngô, lúa mì đen) đến 50% (cây lúa). Trong khi đó, ở cây thuộc họ Đậu, tỷ lệ này dao động từ khoảng 30% (ví dụ: cây đậu tương) đến 60% (đậu cô ve).

Năng suất sinh học là một khái niệm trong lĩnh vực sinh học, nó thể hiện số lượng và chất lượng sản phẩm sinh học (như cây trồng, động vật nuôi, vi khuẩn, vv) mà một hệ sinh thái hoặc một quá trình sinh học có thể sản xuất trong một đơn vị thời gian nhất định.
Năng suất sinh học là gì?

Câu 1. Hiệu suất sinh học là gì?

A. Tổng khối lượng chất rắn tích lũy mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt quá trình phát triển.

B. Tổng khối lượng chất rắn tích lũy hàng giờ trên 1 hecta vườn trồng trong suốt quá trình phát triển.

Tổng số chất khô tích lũy hàng ngày trên 1 hecta đất trồng trong suốt quá trình phát triển.

D. Tổng khối lượng chất rắn tích lũy hàng tháng trên mỗi hecta đất trồng trong suốt quá trình phát triển.

Đáp án chính xác: C.

Câu 2. Năng lực sinh học có nghĩa là gì?

A. Là phần tài sản tích lũy trong cơ quan kinh tế.

B. Là thành phần khô trong toàn bộ cơ thể thực vật.

C. Là phần chất khô tích tụ trong cơ thể.

D. Là thành phần chất khô tích lũy trong hạt.

Đáp án chính xác: A.

Câu 3. Năng lượng sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được trong?

A. Mỗi giờ trên một hecta trồng cây trong suốt quá trình phát triển.

B. Mỗi tháng trên một hecta gieo trồng trong suốt quá trình phát triển.

C. Mỗi phút trên 1 ha trồng trọt trong suốt thời gian phát triển.

D. Hàng ngày trên một hecta gieo trồng trong suốt quá trình phát triển.

Đáp án chính xác: D.

Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy trong suốt một ngày trên một hecta đất canh tác trong quá trình sinh trưởng.

Năng suất kinh tế chỉ là một thành phần của năng suất sinh học được chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế như hạt, củ, quả, lá… Phụ thuộc vào mục đích sử dụng của từng loại cây trồng.

Năng suất sinh học là tổng khối lượng chất khô của toàn bộ cây. Trong khi đó, năng suất kinh tế chỉ tính toán năng suất của các bộ phận cây có giá trị kinh tế như hạt, củ, quả, lá,… Tùy thuộc vào mục đích sử dụng của từng loại cây trồng.

Năng suất kinh tế của cây trồng phụ thuộc vào việc con người sử dụng toàn bộ phần sinh khối của chúng.

Phân biệt giữa năng suất sinh học và năng suất kinh tế.
Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế

Kiến thức Sinh học 11 Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

I. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng

Quang hợp quyết định khoảng 90 – 95% sản lượng cây trồng, phần còn lại là các chất dinh dưỡng vi lượng.

Một số ý tưởng liên quan đến hiệu suất cây trồng.

Năng suất sinh học là tổng số chất khô tích lũy hàng ngày trên mỗi hecta đất canh tác trong quá trình phát triển.

Năng suất kinh tế là một phần của năng suất sinh học được tạo ra từ các cơ quan của các loài cây như hạt, củ, quả, lá… Chúng chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người.

Quyết định năng suất cây trồng của Quang hợp là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển và sản xuất hiệu quả của cây trồng.

II. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp

Qua việc điều tiết các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp, năng suất của cây trồng có thể được tăng lên.

1. Tăng diện tích lá

Lá cây tăng diện tích để hấp thụ ánh sáng nhiều hơn, làm tăng độ quang hợp và sản phẩm quang hợp, giúp cây trồng có năng suất cao hơn.

Cải thiện diện tích lá cây bằng cách sử dụng các biện pháp nông nghiệp như bón phân, tưới nước đúng lượng và áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp với từng loại cây trồng.

2. Tăng cường độ quang hợp

Cường độ quang hợp là chỉ số biểu thị hiệu suất hoạt động của cơ chế quang hợp (lá).

Để tăng cường quá trình quang hợp, chúng ta có thể thực hiện những biện pháp kĩ thuật như cung cấp đủ nước, bón phân và chăm sóc cây cối một cách hợp lí. Điều này sẽ giúp cây thực hiện quá trình hấp thụ và chuyển hóa năng lượng từ mặt trời một cách hiệu quả.

Tăng cường độ quang hợp là quá trình mà cây cối sử dụng ánh sáng mặt trời để chuyển đổi năng lượng từ ánh sáng thành năng lượng hóa học thông qua quá trình quang hợp, giúp cây phát triển và sinh tồn.

– Trong tuyển chọn và tạo mới các giống cây trồng, người ta chọn giống cây có cường độ quang hợp cao.

Tăng cường độ quang hợp là quá trình mà cây cối sử dụng ánh sáng mặt trời để chuyển đổi năng lượng từ ánh sáng thành năng lượng hóa học thông qua quá trình quang hợp, giúp cây phát triển và sinh tồn.

3. Tăng hệ số kinh tế

Để nâng cao chỉ số kinh tế, cần tiến hành các hoạt động sau:

Các giống cây được lựa chọn có khả năng chuyển hóa quang năng thành sản phẩm kinh tế cao như hạt, quả, củ… Để nâng cao giá trị kinh tế của cây trồng.

Việc áp dụng các biện pháp nông sinh như bón phân một cách hợp lí, chẳng hạn như việc bón đủ phân kali, sẽ giúp cây thực hiện quá trình vận chuyển sản phẩm quang hợp vào hạt, củ và quả.

Tăng hệ số kinh tế là một biện pháp được áp dụng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tăng cường sản xuất và tạo việc làm, từ đó đem lại lợi ích cho cả quốc gia và các cá nhân tham gia vào quá trình phát triển kinh tế.

Bài tập vận dụng Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài tập tự luận Quang hợp và năng suất cây trồng

Câu 1. Tại sao mở rộng diện tích lá làm tăng hiệu suất của cây trồng?

Lá là bộ phận quang hợp của cây. Trong lá, có một cấu trúc gọi là lục lạp, chứa các hệ sắc tố quang hợp. Chúng hấp thụ năng lượng từ ánh sáng và chuyển đổi nó thành năng lượng hóa học. Quá trình này xảy ra trong một pha tối cố định gọi là CO2, và dẫn đến việc tạo ra chất hữu cơ cho cây. Do đó, khi diện tích lá hấp thụ ánh sáng tăng, quá trình quang hợp cũng tăng cường, dẫn đến sự tích lũy chất hữu cơ trong cây và tăng năng suất của cây trồng.

Câu 2. Tại sao nói quang hợp có vai trò quan trọng trong tăng cường sản xuất cây trồng?

Quang hợp có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất chất hữu cơ của cây. Khoảng 90 – 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây được tạo ra thông qua quang hợp. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với năng suất của thực vật.

Câu 3. Đưa ra các cách để tăng hiệu suất sinh trưởng của cây trồng thông qua sự điều chỉnh quá trình quang hợp?

Các biện pháp nâng cao hiệu suất cây trồng thông qua quá trình điều chỉnh của quá trình quang hợp.

Để tăng diện tích lá (tăng diện tích tiếp nhận ánh sáng), cần bón phân và tưới nước đúng lượng, áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp cho từng loại cây trồng.

Cải thiện quá trình quang hợp của cây: đảm bảo cung cấp đủ nước, bón phân và chăm sóc hợp lí để cây có thể hấp thụ và sử dụng năng lượng mặt trời hiệu quả.

Tăng chỉ số kinh tế:.

 • Tìm lựa chọn cây có khả năng tạo ra nhiều sản phẩm quang hợp trong các bộ phận có giá trị kinh tế như hạt, củ,… Với tỷ lệ cao.
 • Bón mật độ phân hợp lý.
 • Bài tập trắc nghiệm Quang hợp và năng suất cây trồng

  Câu 1: Quang hợp quyết định khoảng cách.

  A. 90 – 95% sản lượng của cây trồng.

  B. 80 – 85% hiệu suất của cây trồng.

  Khoảng 60 – 65% hiệu suất của cây trồng.

  Đạt từ 70 – 75% hiệu suất của cây trồng.

  Quang hợp quyết định 90 – 95% hiệu suất cây trồng.

  Đáp án cần lựa chọn là: A.

  Câu 2: Năng suất cây trồng tương ứng với tỷ lệ thuận.

  A.Cường độ tổng hợp.

  B. Cường độ hô hấp tăng.

  C. Điểm đèn chiếu sáng.

  Điểm bù carbon.

  Quang hợp quyết định hiệu suất cây trồng nên cường độ quang hợp tương ứng với hiệu suất cây trồng.

  Đáp án cần lựa chọn là: A.

  Câu 3: Hiệu suất cây trồng phụ thuộc vào.

  A. Khả năng quang hợp của giống cây trồng, khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan kinh tế.

  B. Nhịp độ phát triển của bô máy quang hợp.

  C. Thời gian vận hành của hệ thống năng lượng mặt trời.

  Cả A, B và C đều đúng.

  Năng suất của cây trồng phụ thuộc vào khả năng quang hợp của giống cây và khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan kinh tế.

  Đáp án cần lựa chọn là: A.

  Câu 4: Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm hiệu suất cây trồng?

  A. Từ 80 đến 85%.

  B. 85 – 90%

  Khoảng từ 90 đến 95%.

  Hơn 95%.

  Quang hợp quyết định 90 – 95% hiệu suất cây trồng.

  Đáp án phải được chọn là: C.

  Câu 5: Dinh dưỡng khoáng ảnh hưởng đến bao nhiêu phần trăm sản lượng cây trồng?

  A. 5 – 10 phần trăm.

  B. 85 – 90%

  Khoảng từ 90 đến 95%.

  D. Hơn 20%.

  Các chất dinh dưỡng vi khoáng chất quyết định 5 – 10% năng lực cây trồng.

  Đáp án cần lựa chọn là: A.

  Câu 6: Hiệu suất kinh tế là.

  Tất cả năng lượng sinh học trong các cơ quan của từng loài cây được tích lũy thành các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người.

  2/3 năng suất sinh học của mỗi loài cây được tích lũy trong các cơ quan của chúng chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người.

  Có một phần năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan của từng loài cây chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người.

  D. Cơ thể cây tích lũy một phần năng suất sinh học trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

  Năng suất kinh tế là một thành phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người.

  Đáp án cần lựa chọn là: D.

  Câu 7: Năng lực kinh tế là gì?

  A. Là phần tài nguyên tích lũy trong cơ quan kinh tế.

  B. Là thành phần khô trong toàn bộ cơ thể thực vật.

  C. Là phần chất khô tích tụ trong cơ thể..

  D. Là thành phần chất khô tích lũy trong hạt..

  Năng suất kinh tế là một thành phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người.

  Đáp án cần lựa chọn là: A.

  Câu 8: Cây lúa năng suất kinh tế là thành phần nào?

  A. Hạt..

  B. Củ..

  C. Rễ..

  D. Nông, cỏ.

  Năng suất kinh tế là một thành phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người, như hạt, quả, củ…

  Đáp án cần lựa chọn là: A.

  Câu 9: Cây thuốc lá đem lại hiệu suất kinh tế thuộc về phần nào?

  A. Hạt..

  B. Củ..

  C. Rễ..

  D. Lá..

  Lợi ích kinh tế của cây thuốc lá nằm ở lá.

  Đáp án cần lựa chọn là: D.

  Câu 10: Cây khoai môn năng suất kinh tế là phần nào của cây khoai môn?

  A. Hạt.

  B. Củ.

  C. Rễ.

  D. Lá.

  Cây khoai môn có hiệu suất kinh tế tập trung vào củ.

  Đáp án cần lựa chọn là: B.

  Câu 11: Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được.

  A. Mỗi giờ trên một hecta được trồng trong suốt quá trình phát triển.

  B. Mỗi tháng trên một hecta gieo trồng trong suốt quá trình phát triển.

  C. Mỗi phút trên 1 ha trồng trọt trong suốt thời gian phát triển.

  D. Mỗi ngày trên 1 hecta trồng trọt trong suốt quá trình phát triển.

  Năng suất sinh học là tổng khối lượng chất khô tích luỹ hàng ngày trên một hecta đất trồng trong quá trình sinh trưởng.

  Đáp án cần lựa chọn là: D.

  Câu 12: Năng lực sản xuất sinh học là.

  A. Tổng khối lượng chất tươi tích lũy được mỗi giờ trên 1 ha canh tác trong suốt thời gian phát triển.

  B. Tổng khối lượng chất khô tích lũy hàng ngày trên 1 ha trồng trọt trong quá trình phát triển.

  C. Tổng khối lượng chất hữu cơ tích lũy được hàng tuần trên 1 ha trồng trọt trong suốt quá trình phát triển.

  Điều khoản tổng số chất khô tích lũy hàng tháng trên 1 hecta đất canh tác trong suốt quá trình phát triển.

  Năng suất sinh học là tổng số chất khô tích lũy hàng ngày trên một hecta đất trồng trong thời gian sinh trưởng.

  Đáp án cần lựa chọn là: B.

  Câu 13: Khái niệm năng suất sinh học có ý nghĩa gì?

  A. Là phần tài sản ước tính tích lũy trong cơ quan kinh tế.

  B. Là thành phần khô trong toàn bộ cơ thể thực vật.

  C. Là phần chất khô tích tụ trong cơ thể.

  D. Là thành phần chất khô tích lũy trong hạt.

  Năng suất sinh học là tổng số chất khô tích lũy hàng ngày trên một hecta đất trồng trong thời gian sinh trưởng.

  Đáp án cần lựa chọn là: B.

  Sự tích lũy carbon trong cây hướng dương được phân bố như sau: rễ: 0,2 g/m2/ngày; lá: 0,3 g/m2/ngày; thân: 0,6 g/m2/ngày; hoa: 8,8 g/m2/ngày. Xin cho biết năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây hướng dương là bao nhiêu?

  A. Năng lượng sản xuất 8.9 gam/m2/ngày, Năng lượng kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

  B. Năng lượng sinh học 10.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

  C. Hiệu suất sinh học 9.9 gam/m2/ngày, Hiệu suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

  D. Năng suất sinh học 9.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 9.8 gam/m2/ngày.

  – Năng suất sinh học là tổng khối lượng chất khô tích luỹ hàng ngày trên một hecta đất trồng trong quá trình sinh trưởng.

  Năng suất kinh tế là một thành phần quan trọng trong năng suất sinh học, được tích lũy trong các tổ chức chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người, như hạt, quả, củ…

  Đáp án phải được chọn là: C.

  Câu 15: Sự tích lũy cacbon ở một cây lấy thân (g/m2/ngày) có các giá trị như sau: rễ: 0,3; lá: 0,2; thân: 6,6; hoa: 2,1. Hãy tính năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây này.

  A. Sản lượng sinh học 9.2 gram/m2/ngày, Sản lượng kinh tế: 6.6 gram/m2/ngày.

  B. Năng suất sinh học 8.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 6.6 gam/m2/ngày.

  C. Năng suất sinh học 9.2 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.7 gam/m2/ngày.

  D. Năng lượng sinh học 6.6 gam/m2/ngày, Năng lượng kinh tế: 9.2 gam/m2/ngày.

  Năng suất sinh học = 0,3 + 0,2 + 6,6 + 2,1 = 9,2 gram trên mỗi mét vuông mỗi ngày.

  Năng suất kinh tế = năng suất ở hoa = 6.6 gam/m2/ngày.

  Đáp án cần lựa chọn là: A.

  Câu 16: Trên một hecta đất trồng cà chua, sau 60 ngày thu hoạch được tổng cộng 3000kg sinh khối, trong đó có 2400kg là trọng lượng của quả cà chua. Hãy tính năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), và hệ số kinh tế.

  A. 40 kg mỗi ngày trên mỗi hecta; 40 kg mỗi ngày trên mỗi hecta; 0,8.

  B. 50 kg mỗi ngày mỗi hecta; 40 kg mỗi ngày mỗi hecta; 0,8.

  Khoảng 50 kg mỗi ngày trên mỗi hecta; 40 kg mỗi ngày trên mỗi hecta; 0,9.

  D. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,7.

  Năng suất sinh học = 3000 : 60 = 50 kg/ngày/ha.

  Hiệu suất kinh tế = 2400 : 60 = 40 kg/ngày/ha.

  Tỷ lệ kinh tế = 40 : 50 = 0,8.

  Đáp án cần lựa chọn là: B.

  Trên một diện tích 1 ha trồng cà chua, sau 60 ngày thu hoạch được 4200kg tổng khối lượng. Trong số đó, tổng khối lượng quả cà chua là 3360 kg. Chúng ta sẽ tính toán năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha) và hệ số kinh tế.

  A. 56 kg/ngày/ha; 70 kg/ngày/ha; 0,8.

  B. 56 kg mỗi ngày trên mỗi hecta; 70 kg mỗi ngày trên mỗi hecta; 1,25.

  C. 70 kg/ngày/ha; 56 kg/ngày/ha; 0,8.

  D. 70 kg/ngày/ha; 56 kg/ngày/ha; 1,25.

  Năng suất sinh học = 4200 : 60 = 70 kg/ngày/ha.

  Năng suất kinh tế = 3360 : 60 = 56 kg/ngày/ga.

  Tỉ lệ kinh tế = 56 : 70 = 0,8.

  Đáp án phải được chọn là: C.

  Câu 18: Tăng hiệu suất cây trồng bằng cách điều chỉnh quá trình quang hợp là:.

  A. Tăng kích thước của lá.

  B. Tăng cường quá trình quang hợp.

  C. Nâng cao hệ số kinh tế.

  Cả ba ý trên đều đúng.

  Cả A, B, C đều là cách để nâng cao hiệu suất trồng trọt.

  Đáp án cần lựa chọn là: D.

  Câu 19: Đâu không phải là phương pháp tăng hiệu suất cây trồng?

  A. Tăng cường sự thở mạnh mẽ.

  B. Tăng cường quá trình quang hợp.

  C. Nâng cao hệ số kinh tế..

  D. Tăng bề mặt lá.

  Người ta tăng hiệu suất của cây trồng thông qua điều chỉnh quá trình quang hợp.

  Tăng diện tích lá → tăng cường quá trình quang hợp → tăng sản lượng cây trồng.

  Có thể tăng hiệu suất kinh tế của cây trồng bằng cách áp dụng các phương pháp lựa chọn giống và bón phân.

  Ý A không đúng, gia tăng hơi thở → gia tăng quá trình phân hủy các chất → giảm năng suất.

  Đáp án cần lựa chọn là: A.

  Câu 20: Đưa ra các giải pháp sau đây:.

  (1) Khi diện tích lá hấp thụ ánh sáng tăng lên, độ quang hợp trong cây cũng tăng lên, dẫn đến việc tích lũy chất hữu cơ trong cây cũng tăng lên. Kết quả là, năng suất của cây trồng sẽ tăng.

  (2) Để tăng diện tích bộ lá, ta có thể sử dụng các biện pháp như bón phân, tưới nước đúng lượng và thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp với từng loại và giống cây trồng.

  (3) Để điều chỉnh quá trình quang hợp của lá, chúng ta có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật như chăm sóc, bón phân và tưới nước đúng mức, phù hợp với từng loại cây và giống cây trồng. Điều này giúp tạo điều kiện tối ưu cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách hiệu quả.

  (4) Trồng cây với sự tập trung cao để lá nhận được nhiều ánh sáng cho quá trình quang hợp.

  Cây trồng được tuyển chọn và sử dụng các loại cây có khả năng sản xuất năng lượng từ quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế như hạt, quả, củ… Để tăng cường hiệu suất kinh tế của chúng.

  (6) Để tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp, có thể sử dụng các biện pháp nông sinh và bón phân hợp lý.

  A. Mục (1), (2) và (3).

  B. (1), (2), (3) và (4).

  C. (1), (2), (3), (5) và (6).

  D. (3) và (4).

  Các biện pháp được áp dụng để tăng hiệu suất cây trồng bao gồm: (1), (2), (3), (5) và (6).

  (4) Không nên sử dụng và trồng cây quá chật chội vì điều này có thể làm giảm hiệu suất của cây trồng.

  Đáp án phải được chọn là: C.

  Câu 21: Các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng cường hiệu suất của cây trồng?

  1. Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao.

  Sử dụng các biện pháp kỹ thuật như bón phân và tưới nước hợp lý để kiểm soát sự sinh trưởng của diện tích lá.

  3. Để tăng cường hiệu quả quang hợp và kinh tế, ta có thể lựa chọn giống cây trồng phù hợp và áp dụng các biện pháp kỹ thuật thích hợp.

  4. Lựa chọn những giống cây có thời gian sinh trưởng phù hợp hoặc trồng vào mùa vụ thích hợp để cây có thể tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời để quang hợp.

  5. Điều chỉnh nhịp độ sinh trưởng của hệ thống quang hợp.

  6. Điều chỉnh thời gian làm việc của máy quang hợp.

  A. Một, hai, ba, bốn.

  B. Ba, bốn. Năm, sáu.

  C. Hai, bốn, năm, sáu.

  Hai, ba, bốn, năm.

  Các biện pháp tăng cường hiệu suất cây trồng bao gồm: 1,2,3,4.

  Không thể điều chỉnh được, thời gian hoạt động và nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp phụ thuộc vào từng loài.

  Đáp án cần lựa chọn là: A.

  Câu 22: Có bao nhiều phương pháp sau đây được áp dụng để tăng hiệu suất cây trồng?

 • Phân bón, cung cấp đủ nước.
 • Chọn loại cây có hiệu suất quang hợp cao.
 • Trồng cây với mật độ phù hợp.
 • 4. Trồng cây đúng thời điểm theo mùa.

  A. 1.

  B. 2.

  C. 3.

  D. 4.

  Mọi biện pháp đều được áp dụng để nâng cao hiệu suất cây trồng.

  1. Phân bón, cung cấp đủ nước.

  2. Chọn loại cây có hiệu suất quang hợp cao.

  3. Trồng cây với mật độ phù hợp.

  4. Trồng cây theo mùa vụ.

  Đáp án cần lựa chọn là: D.

  Câu 23: Để tăng hiệu suất cây trồng, người ta không áp dụng biện pháp nào sau đây:

  A. Tạo ra các giống mới có khả năng quang hợp mạnh hơn giống gốc.

  B. Áp dụng các phương pháp kỹ thuật để tăng diện tích lá và chỉ số diện tích lá.

  C. Tăng cường việc bổ sung phân đạm để tăng cường sự phát triển của bộ lá đến mức cao nhất.

  D. Lựa chọn các loại cây trồng có thời gian phát triển phù hợp, trồng vào mùa vụ thích hợp.

  Người ta thường không tăng cường việc bón phân đạm vì khi điều này xảy ra, bộ lá sẽ mọc quá nhiều và che phủ lớp lá phía dưới. Điều này dẫn đến quá trình quang hợp của lớp lá dưới kém đi, trong khi nhu cầu hô hấp vẫn tiếp tục tiêu thụ nguyên liệu, gây giảm năng suất kinh tế.

  Đáp án phải được chọn là: C.

  Câu 24: Vì sao gia tăng diện tích lá cây lại góp phần tăng năng suất cây trồng?

  Oxi được thải ra từ lá giúp thúc đẩy quá trình hô hấp của cây, đồng thời tăng cường năng lượng cho cây xanh, từ đó làm tăng quang hợp và năng suất của cây trồng.

  Tán lá rộng sẽ tạo bóng mát giúp giảm mất nước và tăng độ ẩm trong môi trường. Điều này giúp giảm quá trình thoái hóa các chất hữu cơ trong đất.

  C. Tăng cường quá trình quang hợp → tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây trồng.

  Nhiều lá thì cây sẽ hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn, nhựa di chuyển nhanh hơn cho quá trình quang hợp.

  Tăng kích thước tổng quát của lá cây sẽ góp phần vào sự gia tăng hiệu suất của cây trồng vì:

  Lá là nơi quang hợp của cây.

  Quang hợp tác động 90 – 95% hiệu suất cây trồng.

  Tăng cường quá trình quang hợp → tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → gia tăng năng suất cây trồng.

  Đáp án phải được chọn là: C.

  Câu 25: Vì sao sự tạo ra giống mới lại góp phần tăng cường năng suất cây trồng?

  A. Loại cây mới có khả năng chống chịu tốt và mức độ quang hợp cao hơn.

  B. Loại cây mới không bị dính đất như loại cây cũ, vì vậy quá trình quang hợp hiệu quả hơn.

  Các giống mới khiến sâu bệnh không thể tấn công.

  Các loại giống mới thường được trồng cách riêng và được chăm sóc tốt hơn.

  Cây trồng được tăng hiệu suất nhờ giống mới có khả năng chống chịu và quang hợp cao hơn.

  Đáp án cần lựa chọn là: A.

  Đây là nội dung của bài Bài 11 Sinh học 11: Quang hợp và năng suất cây trồng. Chúng tôi mong rằng sau khi học xong, các bạn sẽ hiểu rõ về khái niệm “Năng suất sinh học” và phân biệt được giữa năng suất sinh học và năng suất kinh tế. Thầy cô xin chúc các bạn ôn tập cẩn thận, học tập chăm chỉ và luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra và kỳ thi sắp tới.

  Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ ILC – Blog Giáo dục.

  Danh sách: Ngôn ngữ và văn học Lớp 11.

  You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page