Muối trung hoà là gì? Muối axit là gì? Lý thuyết tổng hợp

by ERA Capital
0 comment

Muối trung hoà là gì? Muối axit là gì? Lý thuyết tổng hợp

Muối trung hòa và muối axit thường được đề cập trong các bài tập và thí nghiệm hóa học. Bạn đã biết muối axit và muối trung hòa là gì? Làm thế nào để phân biệt giữa muối axit và muối trung hòa? Để có câu trả lời đầy đủ, hãy tiếp tục đọc bài viết này.

Muối trung hòa là một loại muối được hình thành thông qua các phản ứng hóa học. Nó có những đặc điểm đặc thù và tham gia trong các phản ứng hóa học. Hãy cùng khám phá thêm về muối trung hòa để hiểu rõ hơn về nó.

Muối trung hòa là muối gì?

Muối trung hòa là loại muối được hình thành từ phản ứng hóa học giữa kim loại và axit, hoặc giữa hai loại muối khác nhau. Các muối trung hòa này có chứa anion gốc axit mà không còn chứa ion H+, nghĩa là không có khả năng phân li thành ion H+.

Muối trung hòa là muối hình thành từ phản ứng hóa học giữa kim loại và axit.
Muối trung hòa là muối được tạo ra bởi phản ứng hóa học giữa kim loại và axit

Muối trung hòa là loại muối không chứa nguyên tố H có tính axit. Tuy nhiên, không phải tất cả các muối không chứa nguyên tố H đều là muối trung hòa.

Ví dụ về một số chất muối trung hòa phổ biến: CaCl2, BaSO4, FeCl2, Al2(SO4)3, NaNO3, ZnCl2, KNO3, KCl, MgSO4, NH4NO3,…

Ở ví dụ trên, chúng ta thấy có muối NH4NO3 chứa nguyên tố H trong thành phần. Tuy nhiên, muối NH4NO3 vẫn được xem là một muối trung hòa. Nguyên tố H trong ion NH4+ không còn khả năng phân ly thành ion H+ (mang tính axit). Vì vậy, dù có nguyên tố H trong thành phần, muối NH4NO3 vẫn được xếp vào loại muối trung hòa.

Các phản ứng tạo muối trung hòa

Phản ứng hóa học tạo ra các chất muối có tính axit và kiềm cân bằng nhau.
Phản ứng hóa học tạo ra các muối trung hòa

Các phản ứng hóa học giữa kim loại và axit, kim loại và phi kim hoặc giữa hai muối cũng có thể tạo ra muối trung hòa. Cụ thể:

Kim loại phản ứng với axit: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2.

Kim loại tương tác với các chất không phải kim loại: 2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3.

Kim loại tương tác với muối: Magiê + CuSO4 -> Magiê sulfat + Đồng.

Muối tác động với muối: Ca(NO3)2 + Na2CO3 -> 2NaNO3 + CaCO3 (tạo thành chất kết tủa).

Các bạn đã nắm được ý nghĩa của khái niệm muối trung hòa và muối trung hòa là muối nào. Bây giờ, hãy tìm hiểu về muối axit là gì và sự khác biệt giữa muối trung hòa và muối axit.

Muối axit là muối gì?

Muối axit là loại muối chứa nguyên tố H trong thành phần. Đặc biệt, nguyên tố hidro trong gốc axit của muối vẫn có khả năng phân li thành ion H+. Trong muối axit, hóa trị của gốc axit được thay thế bằng số nguyên tử H tương ứng.

Một số chất muối axit phổ biến bao gồm: NaHCO3, NaHSO4, Na2HPO4, NaHS, K2HPO4, CH3COONa, ….

Muối axit là muối gồm nguyên tố H trong thành phần.
Muối axit là muối có chứa nguyên tố H trong thành phần

Hầu hết muối axit dễ tan. Muối axit có tính chất đặc biệt với tính chất của muối và axit. Vì vậy, muối axit có thể tham gia vào nhiều phản ứng hóa học khác nhau. Điều này làm cho việc nhớ hết các tính chất và phản ứng hóa học của muối axit trở nên khó khăn đối với nhiều người.

Các phản ứng đặc trưng của muối axit

Hãy xem xét các phản ứng đặc trưng của muối axit. Muối axit có thể phản ứng với bazơ, muối và cả axit.

Phản ứng trung hòa muối: Potassium bicarbonate + Potassium hydroxide -> Potassium carbonate + Water.

Muối acid tác dụng với muối trung hòa khác: NaHSO4 + Na2CO3 -> Na2SO4 + NaHCO3.

Hai muối axit có thể tương tác với nhau: KHSO4 + KHCO3 -> K2SO4 + H2O + CO2.

Muối axit có thể phản ứng với axit: Na2HPO4 + H3PO4 -> 2NaH2PO4.

Phản ứng phân hủy nhiệt của muối axit: Ca(HCO3)2 -> CaCO3 + CO2 + H2O (dưới điều kiện nhiệt độ).

Tính chất của muối axit

Muối axit có khả năng thay đổi màu sắc của quỳ tím. Muối trung hòa và muối axit khác nhau một cách đơn giản là muối trung hòa không làm quỳ tím thay đổi màu sắc, trong khi muối axit có thể làm (tuỳ thuộc vào từng loại muối). Cụ thể, những loại muối axit có tính axit mạnh (pH < 7) có khả năng làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Điều này đúng vì muối axit trong trường hợp này có tính chất tương tự như một chất axit.

Như những muối axit có đặc tính bazơ mạnh (pH > 7), chúng có khả năng biến quỳ tím thành màu xanh tương tự như bazơ thông thường.

Muối axit có tính chất là chất tạo ra trong quá trình trung hòa của một axit với một bazơ, có thể có một loạt các tác động với các chất khác và có thể có tính chất ăn mòn và ảnh hưởng lên môi trường.
Tính chất của muối axit

Ví dụ về chất gây thay đổi màu quỳ tím là muối.

Các muối axit như KHSO4, NaHSO4, Ba(HSO4)2,… Đều có khả năng làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Điều này xảy ra do khi muối phân ly, gốc HSO4- tạo ra ion H+ và SO4 2- có tính chất tương tự như axit sunfuric loãng (H2SO4 loãng).

Muối Ca(HCO3)2, NaHCO3, KHCO3, Zn(HCO3)2… Được sử dụng làm quỳ tím chuyển sang màu xanh. Các muối axit có gốc HCO3-, HSO3-, HS- cũng có tính bazơ mạnh. Vì vậy, chúng có khả năng làm thay đổi màu của quỳ tím từ tím sang xanh.

Mong rằng những thông tin hữu ích về muối trung hòa và muối axit đã được cung cấp ở trên đã giúp bạn hiểu rõ về đặc điểm của chúng và các phản ứng đặc trưng. Hy vọng kiến thức về tính chất của hai loại muối này sẽ giúp bạn phát triển tình yêu với môn hóa học.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page