Liên kết hóa học là gì? Liên kết ion là gì? – Môn Hóa lớp 10

by ERA Capital
0 comment

hh 10

1. Liên kết hóa học là gì?

Liên kết hóa học là hiện tượng kết hợp giữa các nguyên tử để tạo thành phân tử hoặc tinh thể có tính chất bền vững hơn.

Khi các nguyên tử riêng rẽ chuyển thành phân tử hoặc tinh thể, sẽ xảy ra liên kết hóa học và đạt được cấu hình electron ổn định tương tự các khí hiếm.

Các nguyên tố có 8 electron trong lớp ngoài cùng (hoặc 2 electron đối với heli) có xu hướng tạo liên kết với các nguyên tử khác để đạt được cấu hình electron ổn định giống như các khí hiếm.

2. Liên kết ion

Liên kết ion (hay còn gọi là liên kết điện tích) là một loại liên kết khoa học được tạo ra bởi sự hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tích trái dấu.

Liên kết ion thường là liên kết giữa các nguyên tử của các nguyên tố kim loại với phi kim.

Liên kết ion được tạo thành thông qua sự hút nhau giữa các ion có điện tích trái dấu, tạo ra một lực hút tĩnh điện mạnh để chúng kết hợp thành phân tử.

3. Mạng tinh thể

Tinh thể là một khái niệm chỉ việc cấu trúc của nó được tạo thành từ nguyên tử, ion hoặc phân tử. Các hạt này được sắp xếp đều đặn và tuần hoàn theo một trật tự nhất định trong không gian để tạo thành mạng tinh thể. Hình dạng của tinh thể thường là không gian xác định.

Tính chất của mạng tinh thể: Dưới điều kiện thông thường, hợp chất ion thường tồn tại dưới dạng tinh thể, ổn định và có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. Hợp chất ion chỉ tồn tại dưới dạng riêng lẻ khi chúng ở trạng thái hơi.

Các chất ion thường có khả năng tan trong nước. Khi chúng được nung chảy hoặc hòa tan trong nước, chúng có tính dẫn điện, trong khi ở dạng rắn thì không dẫn điện.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page