KPI là gì? Cách đo lường hiệu suất dựa trên các mục tiêu kinh doanh chính

by ERA Capital
0 comment

KPI là gì?

KPI, tức là chỉ số hiệu suất chính, là một giá trị có thể đo lường để chứng minh mức độ hiệu quả của các mục tiêu kinh doanh mà công ty đặt ra. Các tổ chức sử dụng KPI ở nhiều cấp độ để đánh giá mức độ thành công trong việc đạt được mục tiêu. KPI cấp cao tập trung vào hiệu suất tổng thể của doanh nghiệp, trong khi KPI cấp thấp tập trung vào các quy trình trong các bộ phận như bán hàng, tiếp thị, nhân sự, hỗ trợ và những người khác.

 • KPI cấp cao đánh giá độ hiệu quả toàn diện của một công ty.
 • Trong khi chỉ số hiệu suất cấp thấp tập trung vào việc đánh giá tác động của các công việc và dự án do các nhóm đội ngũ cá nhân chịu trách nhiệm như tiếp thị, bán hàng, dịch vụ khách hàng hoặc công nghệ thông tin.
 • KPI là viết tắt của Key Performance Indicator, tức là chỉ số đánh giá hiệu suất chính. KPI được sử dụng để đo lường và đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu và thành tựu của một tổ chức hay cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định.

  KPI được giảm dần từ các mục tiêu cấp cao. Ví dụ: Mục tiêu tổng thể của công ty bạn là tăng doanh thu 20% trong năm nay. Sau đó, các lãnh đạo bộ phận riêng lẻ xác định các thành phần cụ thể của mục tiêu đó mà nhóm của họ trực tiếp kiểm soát và thiết lập KPI để đánh giá sự đóng góp của nhóm họ vào mục tiêu đó.

  NẾU BẠN LÀ CHỦ DOANH NGHIỆP HOẶC NGƯỜI QUẢN LÝ.

  Xem tất cả và tìm hiểu về nhiều bảng biểu, file báo cáo từ nhân viên là mất thời gian.+ Các báo cáo sẵn có trên crm không giúp bạn biết được các biện pháp cần thực hiện để tăng doanh số từng khu vực, chi nhánh.+ Dữ liệu khách hàng được phân tán trên các nền tảng khác nhau và bị trùng lặp, điều này làm cho việc quản lý số lượng thực sự trở nên khó khăn.

  Nếu bạn đang phải đau đầu cho những vấn đề trên thì chúng tôi sẽ “mách” cho bạn một cách tiết kiệm thời gian nhưng vô cùng hiệu quả. “Hãy kéo tất cả số liệu bán hàng từ các kênh Marketing và Sales về một nơi duy nhất bằng một cách nào đó hoan toàn tự động. Chỉ cần thông qua một hệ thống báo cáo, trong đó chứa tất cả số liệu của doanh nghiệp, giúp bạn dễ dàng đánh giá và so sánh hiệu quả bán hàng hơn rất nhiều.
  KPI là viết tắt của Key Performance Indicator, tức là chỉ số đánh giá hiệu suất chính. KPI được sử dụng để đo lường và đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu và thành tựu của một tổ chức hay cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định.
  Để có thể xây dựng được một hệ thống báo cáo hoàn toàn tự động, có đầy đủ các chỉ số cần thiết và được trực quan hóa thành các biểu đồ, đồ thị, hỗ trợ cho việc đánh giá, so sánh thì ĐỪNG BỎ LỠ buổi tư vấn miễn phí từ chuyên gia A1 Digihub.

  KPI là viết tắt của Key Performance Indicator, tức là chỉ số đánh giá hiệu suất chính. KPI được sử dụng để đo lường và đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu và thành tựu của một tổ chức hay cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định.

  Xây dựng một hệ thống báo cáo kinh doanh phù hợp nhất với công ty của bạn.

  KPI được sử dụng để làm gì?

  KPI được áp dụng cho hai mục đích chính.

 • Để đảm bảo tất cả các nhóm và nhân viên trong công ty của bạn đều có một kế hoạch khả thi để giúp bạn đạt được các mục tiêu tổng thể,
 • Để đánh giá đóng góp của mỗi nhóm và nhân viên đối với các mục tiêu chung của công ty.
 • Hãy tưởng tượng bạn đang làm việc như một người quản lý trong một nhóm dịch vụ khách hàng. Mục tiêu của công ty bạn trong năm này là tăng doanh thu lên 20%. Vì vậy, bạn cần xây dựng một kế hoạch mạnh mẽ để đảm bảo nhóm của bạn hoạt động hiệu quả và đóng góp vào việc đạt được mục tiêu của công ty.

  Để đạt mục tiêu tăng trưởng 20%, công ty cần giảm tỷ lệ khách hàng tham gia từ 2,5% xuống 1% trong quý này. Nhóm của bạn sẽ tập trung vào giải quyết các yêu cầu hỗ trợ một cách nhanh chóng. Bạn tin rằng nếu chỉ mất 3 giờ để giải quyết yêu cầu thay vì 12 giờ như trước đây, việc hoàn thành mục tiêu này sẽ trở nên khả thi.

  Sau đó, chỉ số tổng thể của nhóm là thời gian xử lý vé của bạn. Bằng cách đặt mục tiêu giảm thời gian xử lý vé từ 12 giờ xuống còn 3 giờ, nhóm của bạn đã lên kế hoạch để hành động nhằm giúp công ty giảm thời gian gián đoạn – và từ đó tăng doanh thu.

  KPI (Key Performance Indicators) được sử dụng để đo lường, theo dõi và đánh giá hiệu suất và thành tựu của một cá nhân, một nhóm hoặc một tổ chức trong việc đạt được mục tiêu và kết quả kinh doanh.

  Đầu tiên, để đánh giá sự đóng góp của mỗi nhân viên đối với mục tiêu, bạn có thể xem xét việc đặt mục tiêu cụ thể (KPI) cho từng thành viên trong nhóm.

  Giả sử bạn đang mở rộng nhóm của mình từ bốn thành viên lên tám thành viên và nhận được 800 vé hàng tuần. Bên cạnh việc đặt chỉ tiêu KPI về thời gian xử lý trong ba giờ, bạn cũng có thể đặt chỉ tiêu KPI cho từng thành viên trong nhóm, yêu cầu họ phải giải quyết 100 phiếu hàng tuần.

  Cách xác định KPI

  Việc xác định các chỉ số hiệu suất chính có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Hiệu quả trong KPI được coi là “chìa khóa” vì mọi KPI phải liên quan đến một kết quả kinh doanh cụ thể với một đơn vị đo hiệu suất. KPI thường bị nhầm lẫn với các số liệu kinh doanh. Mặc dù thường được sử dụng với cùng một ý đồ, KPI cần được xác định dựa trên các mục tiêu kinh doanh quan trọng hoặc cốt lõi. Sau khi đã xác định KPI, ta có thể tuân thủ các bước sau đây:

  Để các KPI hoạt động, điều quan trọng là phải xác định chúng đúng cách.

  Mục tiêu “tăng doanh thu” và mục tiêu “tăng doanh thu 20% trong năm nay” có những khác biệt đáng kể. Nếu chỉ đặt mục tiêu “tăng doanh thu”, mức tăng doanh thu 1 đô la có thể được chấp nhận và nhân viên sẽ không có động lực để thay đổi công việc hiện tại của họ.

  KPI cần được định rõ để mọi nhóm và cá nhân có thể hiểu rõ mục tiêu và thời gian cần hoàn thành. Vì vậy, KPI thường tuân theo các tiêu chí SMART.

  Xác định KPI theo mô hình SMART

  Xác định KPI theo mô hình SMART giúp đảm bảo rõ ràng, cụ thể và đo lường được hiệu quả của các chỉ số hiệu suất, bao gồm các yếu tố như Specific (cụ thể), Measurable (đo lường được), Achievable (khả thi), Relevant (liên quan), và Time-bound (có thời hạn).
 • Cụ thể – Mục đích có đủ chi tiết để mọi người hiểu phải làm gì không?
 • Đo lường được – Mục đích có thể đo lường không?
 • Có thể phân công – KPI có thể được giao cho một cá nhân hoặc một nhóm ít nhất?
 • Thực tế – Các chỉ số hiệu suất có thể đạt được trong thực tế không?
 • Thời gian – Có định hạn cụ thể để đạt được mục tiêu không?
 • Khi xác định KPI theo phương pháp này, bạn có thể đảm bảo rằng kết quả sẽ thuộc vào hai nhóm: đạt hoặc không đạt.

  Quy trình chung để thiết lập KPI cho doanh nghiệp

  Đặt Mục tiêu Công ty> Đặt Mục tiêu Phòng ban> Đặt KPI cho Nhóm và Cá nhân.

  Quy trình chung để thiết lập KPI cho doanh nghiệp bao gồm các bước sau đây: đầu tiên, xác định mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, sau đó phân tích các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành công của doanh nghiệp. Tiếp theo, đặt các mục tiêu cụ thể và đo lường được của từng yếu tố đó. Sau đó, xác định các chỉ số KPI phù hợp để đánh giá hiệu quả của mỗi mục tiêu. Cuối cùng, thiết lập hệ thống theo dõi và báo cáo KPI để có th
 • Trước tiên, các công ty xác định các mục tiêu cấp cao, chẳng hạn như “tăng doanh thu 20% trong năm nay”.
 • Sau đó, mỗi phòng ban hoặc nhóm đều đặt ra các mục tiêu cụ thể, nhằm đóng góp vào việc đạt được mục tiêu chung của công ty. Ví dụ, nhóm tiếp thị có thể đặt mục tiêu “đạt mức tăng 50% khách hàng tiềm năng trong nước”.
 • Khi bạn đặt các mục tiêu cho nhóm, bạn có thể sử dụng KPI THÔNG MINH để đánh giá. Một số ví dụ về KPI THÔNG MINH cho mục tiêu “đạt 50% tăng trưởng khách hàng tiềm năng trong nước” có thể bao gồm:

 • Đăng tải hai bài viết mới lên blog của công ty hàng tuần trong quý 1.
 • Tăng số lượt truy cập tìm kiếm miễn phí trong nước lên 15% trong quý 1.
 • Cải tiến và tối ưu hóa một bài viết trên blog cũ hàng tuần trong quý 1.
 • Mỗi chỉ số hiệu suất này được áp dụng đặc biệt cho bộ phận tiếp thị, có thể đo lường một cách dễ dàng, có thể được giao cho nhóm hoặc cá nhân cụ thể và có thời hạn. Về tính khả thi của mỗi yếu tố, đó là một cuộc thảo luận mà các nhà lãnh đạo phải tiến hành với nhóm của mình.

  Quy trình chung để thiết lập KPI cho doanh nghiệp bao gồm các bước sau đây: đầu tiên, xác định mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, sau đó phân tích các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành công của doanh nghiệp. Tiếp theo, đặt các mục tiêu cụ thể và đo lường được của từng yếu tố đó. Sau đó, xác định các chỉ số KPI phù hợp để đánh giá hiệu quả của mỗi mục tiêu. Cuối cùng, thiết lập hệ thống theo dõi và báo cáo KPI để có th

  Nếu nhóm nhận ra rằng KPI không thực tế, chúng ta cần điều chỉnh để phản ánh sự thực tế hơn (ví dụ: “chúng ta có thể cập nhật bài đăng blog cũ hai tuần một lần”) hoặc thực hiện các thay đổi để làm cho KPI trở nên thực tế hơn (ví dụ: “Chúng ta sẽ tuyển dụng một nhà văn mới”).

  Cách đo lường KPI, hiệu quả dựa trên các mục tiêu kinh doanh chính

  Nếu bạn đã dành thời gian để xác định KPI SMART, chỉ số bạn sử dụng để đo lường tiến độ và hiệu suất phải được xác định như một phần của KPI của bạn.

  Các KPI tiếp thị mẫu mà chúng tôi đã xác định ở trên sẽ được sử dụng để theo dõi và đo lường một cách rõ ràng.

 • Đăng tải hai bài viết mới lên blog của công ty hàng tuần trong quý 1. –
 • ≫ Độ đo: #số lượng bài viết đã đăng.
 • Tăng số lượt truy cập tìm kiếm miễn phí lên đến 15% trong quý 1.
 • ≫ Thước đo: #lưu lượng tự nhiên.
 • Cải tiến và tối ưu hóa một bài viết trên blog cũ hàng tuần trong quý 1.
 • ≫ Đo lường: #số lượng bài được cập nhật.
 • Các công cụ cụ thể mà bạn có thể sử dụng để đo lường KPI sẽ phụ thuộc vào hệ thống mà nhóm và nhân viên của bạn sử dụng để thực hiện công việc của mình. Đối với nhóm tiếp thị, Google Analytics có thể được áp dụng để đo lường KPI, trong khi đó nhóm bán hàng có thể tận dụng CRM và nhóm hỗ trợ có thể sử dụng báo cáo bàn trợ giúp.

  Khi các nhóm của bạn đạt được tiến bộ trong việc đạt được KPI của họ, bạn có thể đánh giá xem mỗi KPI và các nhiệm vụ liên quan có thực sự đóng góp vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh cấp cao hơn hay không.

  Một số KPI phổ biến cho phòng Marketing & Sale

  KPI Marketing

 • Giá phải trả cho mỗi khách hàng tiềm năng (Cost Per Lead): Đây là số tiền bạn chi tiêu cho hoạt động tiếp thị chia cho số lượng khách hàng tiềm năng mới mà nhóm tiếp thị của bạn thu được.
 • Đầu tiên, bạn cần hiểu tỷ lệ khách hàng tiềm năng để biết số lượng lưu lượng truy cập cần thiết để đạt được mục tiêu tạo khách hàng tiềm năng.
 • Tỷ lệ chuyển đổi trang đích: Điều này xác định nội dung cung cấp phổ biến nhất với khán giả của bạn.
 • Lưu lượng không phải trả tiền (Organic Traffic) là chỉ số đại diện cho số lượng lượt truy cập được tạo ra từ việc tìm kiếm mà không yêu cầu thanh toán.
 • Tuy nhiên, trong tiếp thị, có nhiều nhóm chuyên gia chuyên tập trung vào các chiến lược và kênh cụ thể. Bạn có thể có nhân viên chuyên về tiếp thị nội dung, tiếp thị qua email, tiếp thị trên mạng xã hội, quảng cáo PPC hoặc SEO.

  KPI Sale

 • Tổng số email đã được gửi đi: Đây là tổng số email được tiếp cận từ mỗi đại diện bán hàng.
 • Tỷ lệ biến đổi cuộc họp thành cơ hội: Đây là mức độ mà nhân viên bán hàng biến đổi cuộc họp thành cơ hội.
 • Tổng doanh thu đã tạo: Đây là tổng doanh thu tiềm năng mà nhân viên bán hàng đã thêm vào đường ống.
 • Bạn cần làm gì sau khi xác định các chỉ số quan trọng?

  Được rồi, bây giờ bạn đã xác định tất cả các chỉ số hiệu suất chính của mình, bây giờ thì sao?

  Báo cáo KPI

  Dù bạn chia sẻ báo cáo KPI hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tất cả những điều trên, việc thiết lập một nền tảng báo cáo KPI tốt là yếu tố quan trọng để đạt được thành công. Tại A1 Digihub, chúng tôi không chỉ theo dõi một số KPI mà còn đi sâu hơn để theo dõi tất cả các biện pháp và hoạt động có thể ảnh hưởng đến KPI đó.

  Ví dụ: Nếu A1 theo dõi Doanh thu định kỳ hàng tháng, chúng tôi biết rằng sẽ có những yếu tố như # Quantity Lead, # lượt đăng ký thành công và nhiều biện pháp khác ảnh hưởng đến sự thành công của doanh thu định kỳ hàng tháng. Do đó, chúng tôi theo dõi số lượng khách hàng tiềm năng mới hàng ngày thông qua báo cáo email gửi vào 8 giờ sáng hàng ngày. A1 cũng có một bảng điều khiển để theo dõi các hoạt động chính, đảm bảo việc bắt đầu dùng thử sản phẩm diễn ra suôn sẻ và hàng tháng chúng tôi theo dõi số lượng trang tổng quan hoàn thành thành công bởi nhóm khách hàng thành công.

  Bảng điều khiển KPI

  Với sự phổ biến ngày càng tăng của bảng điều khiển KPI trong các tổ chức phát triển nhanh như SaaS và các doanh nghiệp dựa trên đám mây, chúng đại diện cho một định dạng tiêu dùng, cho phép cá nhân xem xét dữ liệu của họ trong thời gian thực, trong khi các báo cáo thường là ảnh chụp nhanh cụ thể trong vài giây.

  Một trong những trường hợp phổ biến nhất của việc sử dụng công cụ bảng điều khiển KPI là trong các công ty khởi nghiệp, nơi mà những người chia sẻ các biện pháp hiệu suất tổ chức cốt lõi của họ để đạt được sự đồng bộ từ tất cả nhân viên. Khi bạn đi qua văn phòng của họ, bạn sẽ thấy TV được đặt gần các đội làm việc cụ thể để làm nổi bật các kết quả đang diễn ra ngay lập tức, ví dụ như số lượng vé hỗ trợ đã được giải quyết vào hôm nay hoặc số lượng chiến thắng mới.

  Vậy còn những thước đo hiệu quả kinh doanh chính?

  Nếu hiệu suất là mục tiêu quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn, bạn cần tổ chức mình như thế nào để đạt được điều đó? Đo lường hiệu suất theo định nghĩa của Wikipedia là quá trình thu thập, phân tích và báo cáo thông tin liên quan đến hiệu suất của cá nhân, nhóm, tổ chức, hệ thống hoặc thành phần.

  Vì vậy, các chỉ số hiệu quả kinh doanh có thể được coi là một phương pháp để đo lường tác động và hiệu quả của một hành động hoặc kết quả đối với các chỉ số hiệu suất chính của bạn. Trước khi lựa chọn và xác định các chỉ số hiệu quả kinh doanh, người quản lý và lãnh đạo cần biết cách viết chúng. Có nhiều tài liệu và nghiên cứu tuyệt vời về chủ đề này, bao gồm cả Andrew Neely từ Đại học Cambridge, người đã viết về thiết kế chỉ số hiệu suất. Bạn có thể sử dụng phương pháp tiếp cận có cấu trúc bằng cách xem qua danh sách câu hỏi để xem xét khi xây dựng hệ thống đo lường hiệu suất của bạn.

  Kết luận

  Sau khi đã nắm bắt được ý nghĩa của KPI và xác định được các chỉ số KPI quan trọng cho hoạt động kinh doanh của bạn, bước tiếp theo là đo lường chúng.

  You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page