Tất Tần Tật Kiến Thức Về Nguyên âm Và Phụ âm Trong Tiếng Anh

by ERA Capital
0 comment

Để học tiếng Anh tốt, người học cần hiểu rõ về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh. Việc phát âm chuẩn từng nguyên âm và phụ âm cũng giúp việc học và phát âm tiếng Anh dễ dàng hơn. Vậy vai trò của phụ âm và nguyên âm trong việc phát âm chuẩn tiếng Anh là gì? Hãy cùng PREP tìm hiểu!

Bạn phải ghi nhớ toàn bộ kiến thức về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh.
Tất tần tật kiến thức về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh bạn phải nằm lòng

I. Khái quát kiến thức và nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh

Trọng âm và phụ âm trong tiếng Anh được phát âm khác biệt so với tiếng Việt. Do đó, chúng ta cần được hiểu rõ và chi tiết về cách phát âm chính xác để có thể học tiếng Anh hiệu quả, bất kể là tại nhà hay qua việc học trực tuyến.

Dựa trên bảng chữ cái, tiếng Anh bao gồm 5 nguyên âm u, e, o, a, i và 21 phụ âm b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z. Dựa trên 5 nguyên âm chính này, theo bảng phiên âm tiếng Anh IPA chuẩn quốc tế, chúng đã được chia thành 20 nguyên âm đơn và nguyên âm đôi.

Bảng phát âm tiếng Anh theo chuẩn quốc tế IPA.
Bảng phiên âm tiếng Anh IPA chuẩn quốc tế

1. Khái quát về nguyên âm trong tiếng Anh

1.1. Nguyên âm trong tiếng Anh là gì?

Những dao động của thanh quản hay những âm mà khi bạn phát âm sẽ không bị cản trở bởi luồng khí từ thanh quản được gọi là nguyên âm. Nguyên âm có thể đứng một mình hoặc đứng trước hoặc sau các phụ âm để tạo thành các âm trong lời nói. Có 5 nguyên âm chính là u, e, o, a, i. Dựa vào 5 nguyên âm chính này, theo bảng phiên âm tiếng Anh IPA chuẩn quốc tế, chúng đã được chia thành 20 nguyên âm đơn và nguyên âm đôi.

1.2. Nguyên âm đơn

Các nguyên âm đơn trong tiếng Anh được chia thành hai loại: nguyên âm dài và nguyên âm ngắn. Việc phát âm chính xác nguyên âm dài và nguyên âm ngắn rất quan trọng, vì đôi khi nếu bạn phát âm sai có thể gây hiểu nhầm ý nghĩa của đoạn hội thoại.

Nguyên âm dài Ví dụ Nguyên âm ngắn Ví dụ
/i:/ seal /mi:l/: dấu niêm phong /i/ sit /sɪt/: ngồi
/æ/ band /bænd/: đai, nẹp /e/ pen /pen/: cái bút
/u:/ mood /muːd/: tâm trạng /ʊ/ good /gʊd/: tốt
/a:/ hard /hɑːd/: cứng, rắn /ʌ/ cut /kʌt/: cắt
/ɔ:/ hay /ɔ:r/ sort /sɔːt/: sắp xếp /ɒ/ job /dʒɒb/: công việc
/ɜ:/ first /fɜːst/: trước tiên /ə/ Around /əˈraʊnd/: xung quanh

1.3. Nguyên âm đôi

Nguyên âm kép được tạo thành từ hai nguyên âm đơn.

Nguyên âm đôi Ví dụ
/ir/ hay /iə/ career /kəˈrɪər/: nghề nghiệp
/er/ or /eə/ barely /ˈbeəli/: trống trải
/ei/ mate /meɪt/: bạn cùng học
/ɑi/ like /laɪk/: thích
/ʊə/ or /ʊr/ Visual /ˈvɪʒʊəl/ (adj): trực quan, thuộc về thị giác
/ɑʊ/ Mouse /maʊs/: con chuột
/ɔi/ Voice /vɔɪs/ (n): giọng
/əʊ/ Boat /bəʊt/: con tàu

2. Khái quát về phụ âm trong tiếng Anh

2.1. Phụ âm trong tiếng Anh là gì?

Consonants, also known as phụ âm in Vietnamese, are sounds produced when airflow from the larynx to the lips encounters obstruction, resulting in the absence of sound. Consonants can only produce sound when combined with vowels. It is important to note that consonants cannot stand alone as separate entities.

 • Tiếng Anh có tổng cộng 24 phụ âm, bao gồm: /b/, /p/, /m/, /g/, /f/, /η/, /v/, /s/, /l/, /z/,/ʃ/, /j/, /d/, /k/, /n/, /dʒ/, /t/, /h/, /ð/, /θ/, /r/, /ʒ/, /tʃ/, /w/.
 • Trong tiếng Anh, các phụ âm được chia thành ba nhóm khác nhau: phụ âm hữu thanh (voiced sounds), phụ âm vô thanh (unvoiced sounds) và một số phụ âm khác.
 • 2.2. Phụ âm hữu thanh

  Phụ âm hữu thanh là những âm phát ra từ cổ họng của chúng ta, khi phát âm chúng ta có thể cảm nhận được dây thanh quản rung. Hơi sẽ bắt đầu từ họng, sau đó đi qua lưỡi và cuối cùng ra ngoài qua răng khi phát âm những âm này.

  Phụ âm hữu thanh Ví dụ
  /b/ bid /bɪd/: sự cố gắng, sự nỗ lực
  /g/ Grab /ɡræb/: vồ lấy
  /v/ Invite /ɪnˈvaɪt/: mời
  /z/ Music /’mjuːzɪk/: âm nhạc
  /d/ /ˈdɪnə(r)/ : bữa ăn tối
  /dʒ/ Jealous /ˈdʒeləs/: ghen tị
  /ð/ Together /təˈɡeðər/: cùng nhau
  /ʒ/ Mission /ˈmɪʃn/: nhiệm vụ

  2.3. Phụ âm vô thanh

  Khi phát âm phụ âm vô thanh, ta chỉ nghe thấy tiếng bật hoặc tiếng gió. Ta không cảm nhận được rung của dây thanh quản khi phát âm các âm này. Luồng hơi sẽ bắt đầu từ miệng thay vì từ cổ họng.

  Phụ âm vô thanh Ví dụ
  /p/ Peaceful /ˈpiːsfl/: bình yên
  /f/ Factory /ˈfæktri/: nhà máy
  /s/ Science /ˈsaɪəns/: khoa học
  /ʃ/ Machine /məˈʃiːn/: máy móc
  /k/ Chemistry /ˈkemɪstri/: hóa học
  /t/ Complete /kəmˈpliːt/: hoàn thành
  /θ/ Author /ˈɔːθər/: tác giả
  /tʃ/ Chocolate /tʃɔːklət/: Socola

  2.4. Các phụ âm còn lại

  Phụ âm còn lại Ví dụ
  /m/ Remember /rɪˈmembər/: nhớ
  /η/ Morning /ˈmɔːrnɪŋ/: buổi sáng
  /l/ People /ˈpiːpl/: con người
  /j/ Year /jɪər/: năm
  /n/ Behind /bɪˈhaɪnd/: phía sau
  /h/ Perhaps /pərˈhæps/: có lẽ
  /r/ Library /ˈlaɪbreri/: thư viện
  /w/ Question /ˈkwestʃən: câu hỏi

  II. 6 quy tắc cần nằm khi phát âm tiếng anh

  Prep đã thu thập 6 nguyên tắc cần hiểu để phát âm tiếng Anh chính xác và tránh nhầm lẫn.

  1. Quy tắc số 1

  Cách phát âm của phụ âm này cũng sẽ khác đi tùy thuộc vào nguyên âm nào đứng ngay phía sau G.

 • G sẽ được phát âm là /g/ nếu đi sau G là các nguyên âm như a, u, o.
 • →Ví dụ: trò chơi /ɡeɪm/; bảo đảm /ˌɡær.Ənˈtiː/, trời ơi /ɡɒʃ/.

 • G sẽ được phát âm thành /dʒ/ nếu đi ngay sau đó là các nguyên âm như i, y, e.
 • →Ví dụ: khổng lồ /ˈdʒaɪ.Ənt/, dân du mục /ˈdʒɪp.Si/.

  2. Quy tắc số 2

  Phụ âm C có các cách phát âm khác nhau tùy thuộc vào nguyên âm tiếp theo đó là gì.

 • C sẽ được phát âm thành /k/ nếu sau đó là các nguyên âm như a, u, o.
 • →Ví dụ: show diễn /ˈʃoʊ diːˈɛn/, tự tin /ˈtʊ.Kʰɪn/, khối /kwaɪl/.

 • C sẽ được phát âm thành /s/ nếu sau nó là các nguyên âm như: i, y và e.
 • →Ví dụ: mạng /saɪ.Bər-/, điếu thuốc lá /ˌsɪɡ.Ərˈet/, cây tuyết tùng /ˈsiː.Dər/.

  3. Quy tắc số 3

  Không cần phát âm phụ âm R nếu như phía trước của nó là một nguyên âm yếu ví dụ như /ə/.

  →Ví dụ: interpol /ˈɪn.Tə.Pɒl/, interest /ˈɪn.Trəst/.

  4. Quy tắc số 4

  Phụ âm J thường được phát âm là /dʒ/ trong hầu hết các trường hợp và không có cách phát âm khác.

  →Ví dụ: công việc /dʒɒb/, người đàn ông /dʒæk/, nước ép /dʒuːs/.

  5. Quy tắc số 5

  Trong một số tình huống, phụ âm cuối phải được nhân đôi theo cách sau đây.

 • Sau một nguyên âm ngắn là các phụ âm như F, L, S.
 • →Ví dụ: đó là tốt, rơi, lấp đầy, ngửi, gọi.

 • Có những từ có 2 âm tiết và các phụ âm như B, D, G, M, N, P đứng ngay sau một nguyên âm ngắn.
 • →Ví dụ: chó con, kết nối, phổ biến, bắp cải, cười nhạo, con thỏ.

  6. Quy tắc số 6

  Nếu từ kết thúc bằng cụm nguyên âm + phụ âm + nguyên âm “e”, thì nguyên âm “e” sẽ trở thành âm câm và nguyên âm trước phụ âm đó sẽ là nguyên âm đôi.

  →Ví dụ: chữa trị /kjʊər, quan tâm /keər/, địa điểm /saɪt/.

  III. 3 cách ghép nguyên âm và phụ âm

  Khi giao tiếp bằng tiếng Anh, người bản xứ thường kết hợp nguyên âm với phụ âm hoặc âm cuối của từ trước với âm đầu của từ tiếp theo.

  1. Ghép phụ âm + nguyên âm

  Ví dụ:.

 • Mức nước sâu
 • Nhìn kia đi! Thay vì Nhìn ở đó!
 • 2. Ghép phụ âm + âm /h/

  Ví dụ:.

 • Đây là chị gái của cô ấy thay vì Đây là chị gái của cô ấy.
 • 3. Ghép nguyên âm + nguyên âm

  Ví dụ:.

 • Đi ra => đi ‿ ra.
 • IV. Bài tập thực hành nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh

  Hãy đăng ký ngay khóa học tại Prep.Vn Ielts, Toeic, Tiếng Anh THPTQG cơ bản tới chuyên sâu để có thể thực hành bài tập nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh một cách nhuần nhuyễn và được tặng tính năng speaking ảo tại Prep.Vn nhé.

 • Khóa đào tạo Toeic.
 • Khóa đào tạo Ielts.
 • Khóa học tiếng Anh trung học phổ thông quốc gia.
 • Tú Phạm.

  Người sáng lập/ Giám đốc điều hành tại Prep.Vn.

  Thạc sĩ Tú Phạm. – Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep.vn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Thầy Tú Phạm. cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về ngôn ngữ.

  Prep.Vn là một nền tảng học luyện thông minh, kết hợp giáo dục và công nghệ, nhằm giúp tất cả học sinh, bất kể ở đâu, nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất. Nó mang đến trải nghiệm học và luyện thi trực tuyến tương tự như có một giáo viên giỏi riêng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chuyên gia hàng đầu, Prep.Vn còn sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích trải nghiệm của người học, tạo ra nội dung học tương tác cao và không gian luyện thi ảo, nhằm khắc phục vấn đề thiếu thực hành và tương tác trong các lớp học truyền thống.

  Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm.

  You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page