Hiệu quả phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”

by ERA Capital
0 comment

BT- Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” trong học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp và phong trào “Học sinh 3 tốt” trong học sinh khối THPT được Tỉnh đoàn đẩy mạnh triển khai thực hiện với các tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với từng đối tượng học sinh, sinh viên. Phong trào đã có vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường và động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên tất cả các phương diện.

Hiệu quả phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”

Trong năm học 2020 – 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” trong các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Đồng thời, phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” cũng được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ trung cấp quan tâm và thực hiện. Các đoàn trường đã tự xây dựng tiêu chí “Học sinh 3 rèn luyện” (bao gồm rèn luyện đạo đức, tác phong; nâng cao kiến thức, rèn luyện tay nghề; rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp) và “Học sinh 3 tốt” (bao gồm đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt) phù hợp với tình hình và thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đây là những mục tiêu và định hướng cho học sinh tham gia phong trào, cung cấp môi trường để học sinh rèn luyện và phấn đấu để đạt danh hiệu.

Dù dịch Covid-19 phức tạp, các hoạt động và phong trào gặp khó khăn, nhưng học sinh và sinh viên trên toàn tỉnh đã chuyển sang học trực tuyến. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận đã tổ chức các hoạt động chương trình đa dạng, phù hợp với tình hình dịch bệnh để đáp ứng nguyện vọng của học sinh và sinh viên. Nhiều em đã vượt khó học giỏi, tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động tình nguyện như chiến dịch Hoa phượng đỏ, tiếp sức mùa thi và phòng chống dịch Covid-19. Nhờ rèn luyện trong môi trường này, nhiều em đã trưởng thành và được đảng chấp nhận từ khi còn là học sinh và sinh viên.

www baobinhthuan com vn hieu1
Tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi.

Mới đây, Trung ương Đoàn đã công nhận danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương cho 18 học sinh hệ Trung cấp trên toàn quốc. Trong số đó, Bình Thận đã đề nghị Trung ương Đoàn xét tặng danh hiệu cho 6 học sinh tiêu biểu và tất cả đều được công nhận và khen tặng. Đây là lần đầu tiên danh hiệu này đến với Bình Thuận. Ngoài ra, 4 học sinh tiêu biểu của tỉnh này cũng được Trung ương Đoàn xét chọn và công nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương. Cả hai danh hiệu này là động lực để học sinh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và góp phần vào xã hội. Đây cũng là dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của Đoàn trong trường học và môi trường giáo dục.

Thanh Thủy.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page