Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold) là gì? Tính giá vốn hàng bán như thế nào?

by ERA Capital
0 comment

Giá vốn hàng bán, còn được gọi là Cost of goods sold, đại diện cho giá trị vốn của hàng bán mà đã được tiêu thụ trong một khoảng thời gian nhất định, như một kỳ hoặc một năm.

Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold) là gì? Tính giá vốn hàng bán như thế nào?

Hình minh họa (Nguồn: trungtamdaotaoketoan.Edu.Vn).

Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold)

Giá vốn hàng bán trong tiếng Anh được gọi là cost of goods sold.

COGS, viết tắt của “Giá vốn hàng bán”, là chi phí trực tiếp phát sinh từ việc sản xuất hàng hóa trong một công ty. Đây bao gồm chi phí vật liệu và chi phí lao động trực tiếp sử dụng để tạo ra hàng hóa. Tuy nhiên, COGS không bao gồm các chi phí gián tiếp như chi phí phân phối và chi phí lực lượng bán hàng.

Giá vốn hàng bán cũng được gọi là “chi phí bán hàng”.

Tính giá vốn hàng bán như thế nào mới đúng?

Công thức phổ biến và đơn giản nhất để tính toán giá vốn hàng hóa bán là:

Giá vốn hàng bán = giá trị hàng tồn kho đầu kì + P + giá trị hàng tồn kho cuối kì.

Trong đó:.

P: Đầu tư vào trong giai đoạn.

Tuy nhiên, trong thực tế, khi tính toán giá vốn hàng bán, công thức này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào phương pháp tính trong kế toán. Dưới đây là một số công thức kế toán phổ biến để tính giá vốn hàng bán.

Công thức FIFO (First In First Out) là nguyên tắc đầu vào ra đầu tiên.

Công thức này dựa trên phương pháp nhập trước xuất trước, những đơn hàng được nhập sớm nhất sẽ được bán ra đầu tiên với đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Công thức FIFO thường phù hợp với các mặt hàng có hạn sử dụng và các loại hàng điện máy, máy tính, điện thoại,… Vì chúng không thể lưu trữ lâu trong kho và cần phải xuất sớm.

Vì giá các mặt hàng có xu hướng tăng theo thời gian, do đó một công ty sử dụng phương pháp FIFO sẽ bán sản phẩm có giá rẻ nhất trước tiên. Giá vốn của hàng bán theo phương pháp FIFO thường thấp hơn giá vốn được ghi trong LIFO. Nhờ vậy, thu nhập ròng sử dụng phương pháp FIFO tăng theo thời gian.

Phương pháp LIFO (Last In First Out).

Công thức LIFO, ngược với FIFO, dựa trên việc nhập hàng sau cùng và bán hàng ra trước. Điều này thường áp dụng cho các mặt hàng thời trang như quần áo và giày dép, vì chúng dễ trở nên lỗi thời nếu để lâu trong kho, nên cần được ưu tiên bán ra trước.

Công thức trung bình gia quyền.

Theo cách tính này, giá trung bình của tổng số hàng hóa trong kho sẽ được dùng để định giá khi bán hàng. Phương pháp này giúp tránh tình trạng giá vốn hàng bán bị ảnh hưởng bởi việc nhập hàng với số lượng và giá trị lớn vào kho.

Phương pháp tính giá vốn hàng bán phổ biến nhất hiện nay được áp dụng bởi các phần mềm tiên tiến là đây.

(Nguồn: Investopedia).

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page