Giá trị tài sản ròng là gì? Ý nghĩa và các loại tài sản ròng

by ERA Capital
0 comment

Khi tham gia vào thị trường tài chính, chắc chắn bạn sẽ gặp thuật ngữ liên quan đến tài sản ròng. Vậy tài sản ròng là gì? Giá trị tài sản ròng có ý nghĩa ra sao trong lĩnh vực đầu tư? Hãy cùng ZaloPay khám phá chi tiết về khái niệm, cách phân loại và tính toán giá trị tài sản ròng phía dưới đây!

Tài sản ròng là gì?

Tài sản ròng là tài sản của một chủ thể, bao gồm quốc gia, nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân,… Tài sản ròng bao gồm toàn bộ tài sản hiện có của chủ thể sau khi trừ đi các khoản nợ.

Tài sản ròng là chỉ số chính xác nhất để phản ánh tình hình tài chính của chủ thể. Đây là yếu tố quan trọng và cốt lõi để đánh giá khách quan về khả năng kinh tế và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tài sản ròng là giá trị toàn bộ tài sản của một cá nhân, công ty hoặc tổ chức sau khi trừ đi các nợ nần và các khoản nợ khác.

Tài sản ròng trong chứng khoán là gì?

Tài sản ròng là một thuật ngữ rất phổ biến trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, việc không hiểu rõ và không nắm bắt được ý nghĩa cốt lõi của giá trị tài sản ròng đã dẫn đến nhiều nhà đầu tư đưa ra các quyết định và chiến lược không chính xác.

Tài sản ròng trong chứng khoán có thể hiểu một cách đơn giản là giá trị tổng của tất cả các tài sản của một cá nhân hoặc tổ chức sau khi trừ đi các khoản nợ chưa thanh toán.

Tài sản ròng trong chứng khoán là giá trị tài sản của một công ty sau khi trừ đi các nợ phải trả và các khoản nợ khác, đại diện cho giá trị thực của công ty trên thị trường chứng khoán.

Giá trị tài sản ròng là gì?

Tổng giá trị tài sản của chủ thể sau khi trừ đi các khoản nợ được gọi là giá trị tài sản ròng. Nói một cách đơn giản, giá trị tài sản ròng là số tiền còn lại của chủ thể sau khi đã trả hết nợ.

Giá trị tài sản ròng thể hiện điều gì?

Trên thị trường tài chính, tài sản ròng là một thuật ngữ quan trọng đối với chủ thể tài sản và các tổ chức, cá nhân,…

 • Bản báo cáo tài chính sẽ sử dụng giá trị tài sản ròng và các chỉ số tài chính để giúp doanh nghiệp lập kế hoạch cho việc thanh toán các khoản nợ.
 • Các bên thứ ba như ngân hàng, nhà đầu tư, đối tác,… Sẽ sử dụng tài sản ròng để đưa ra nhận định về hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của doanh nghiệp hoặc mã chứng khoán.
 • Tài chính của một đất nước, doanh nghiệp hay một chủ thể nhất định có thể được đo bằng giá trị tài sản ròng. Khi xác định giá trị tài sản ròng, chủ thể sẽ có thể đưa ra những quyết định và chiến lược hợp lý.
 • Giá trị tài sản ròng là số tiền và các tài sản mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu sau khi trừ đi các nợ phải trả và các khoản nợ khác. Nó thể hiện khả năng tài chính và sức mạnh kinh tế của cá nhân hoặc doanh nghiệp đó.

  Các loại tài sản ròng trên thị trường

  Tùy theo các đối tượng khác nhau, tài sản ròng được phân chia thành ba loại chủ yếu như sau:

 • Sức mạnh và khả năng tài chính của Chính phủ sẽ được thể hiện thông qua giá trị tài sản ròng. Đặt giá trị tài sản ròng của Chính phủ trong bối cảnh nền kinh tế và các chính sách cần thiết.
 • Giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp sẽ được thể hiện trên Báo cáo tài chính. Cụ thể, nó được ghi trong mục “Tài sản ròng” có mã số 400 trên Bảng cân đối kế toán. Khi giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp là dương, điều này cho thấy công ty đang hoạt động kinh doanh và tài chính tốt. Ngược lại, nếu giá trị tài sản ròng là âm, điều này chỉ ra rằng công ty đang gặp khó khăn về vốn chủ. Đây là một cảnh báo cho chủ doanh nghiệp và yêu cầu đưa ra các chiến lược và quyết định để cải thiện tình hình.
 • Tài sản ròng của cá nhân được tính bằng cách trừ tổng số nợ chưa được thanh toán khỏi tổng giá trị tài sản sở hữu. Tài sản sở hữu của cá nhân bao gồm nhà cửa, xe hơi, đất đai, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng,… Và các khoản nợ có thể là vay ngân hàng, các khoản phải trả cho người bán,…
 • Cách tính giá trị tài sản ròng

  Theo như định nghĩa và ý nghĩa đã trình bày ở trên, giá trị tài sản net được tính như sau:

  Giá trị tài sản net = Tổng tài sản sở hữu – Tổng nợ phải trả.

  Trong đó:.

 • Tài sản tổng cộng bao gồm các khoản đầu tư, tài sản cá nhân, tài sản dễ dàng chuyển đổi, các khoản cho vay, vàng, đất đai, xe cộ và cơ sở vật chất.
 • Tổng số tiền cần trả: các khoản vay như vay thế chấp, vay trả góp, vay tín dụng, vay cá nhân,…
 • Bài viết trên đã cung cấp thông tin về tài sản ròng là gì và những loại tài sản ròng có sẵn trên thị trường, cũng như ý nghĩa của chúng. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có những chiến lược và kế hoạch đầu tư hiệu quả.

  You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page