Electron hóa trị là gì? Cách xác định số electron hóa trị

by ERA Capital
0 comment

Electron hóa trị là một vấn đề quan trọng và được quan tâm trong chương trình hóa học Trung học phổ thông. Để hiểu rõ hơn về electron hóa trị, chúng ta cần biết cách xác định số electron hóa trị. Hãy cùng tìm hiểu electron hóa trị là gì trong bài viết sau đây!

Electron hóa trị là gì?

Đầu tiên, electron hóa trị được định nghĩa là gì? Electron hóa trị là những electron tồn tại ở các orbital ngoài cùng và có khả năng tham gia vào các liên kết của nguyên tử. Trong các nguyên tố nhóm chính, electron hóa trị nằm ở lớp ngoài cùng, còn trong các nguyên tố nhóm phụ (kim loại chuyển tiếp), electron hóa trị có thể có ở lớp ngoài cùng và lớp d kề cận.

Các nguyên tử có thể tham gia vào liên kết với số electron hóa trị, tuy nhiên cũng có thể không. Số electron hóa trị của một nguyên tử cho biết số electron tối đa có thể tham gia vào liên kết.

Electron hóa trị là quá trình mà một nguyên tử nhận hoặc mất electron để tạo ra ion hoặc phân tử có tính chất hoá học khác nhau.
Electron hóa trị là gì?

Xác định số electron hóa trị dựa vào bảng hệ thống tuần hóa các nguyên tố hóa học

Electron hóa trị là khái niệm để xác định số electron có sẵn trong lớp ngoài cùng của một nguyên tố hóa học. Đây là một kỹ năng quan trọng để xác định số liên kết trong phân tử, đồng thời cơ sở cho việc hình thành các liên kết đôi thay vì liên kết đơn. Bảng HTTH các nguyên tố hóa học là một cách đơn giản để xác định số electron hóa trị của một nguyên tố.

Bảng tuần hoàn của Menđêleep được chia thành 18 cột, gọi là các nhóm, bao gồm nhóm IA, IIA, IIIA,… Và nhóm IB, IIB, IIIB,…

Số electron hóa trị của một nguyên tố bằng số thứ tự của nhóm tương ứng. Các nguyên tố trong cùng một cột có cùng số electron hóa trị.

Các nguyên tố trong nhóm A có số electron hóa trị bằng số electron ở lớp ngoài cùng. Các nguyên tố trong nhóm B có thể có số electron hóa trị ở lớp ngoài cùng hoặc gần lớp ngoài cùng nếu lớp này chưa đầy.

 • Các nguyên tố thuộc nhóm IA có 1e độ hóa trị.
 • Các nguyên tố thuộc nhóm IIA có 2 electron hóa trị.
 • Các nguyên tố thuộc nhóm IIIA có 3 electron hóa trị.
 • Các nguyên tố thuộc nhóm IVA có bốn electron hóa trị.
 • Các nguyên tố trong nhóm VA có 5e số hóa trị.
 • Các nguyên tố trong nhóm VIA có 6 electron hóa trị.
 • Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA có 7 electron hóa trị.
 • Các nguyên tố thuộc nhóm VIIIA có 8 điện tử hóa trị.
 • Xác định số electron tầng ngoài dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
  Xác định số electron hóa trị dựa vào bảng hệ thống tuần hóa các nguyên tố hóa học

  Ví dụ: S và Cr đều thuộc nhóm VI nên có tối đa 6e hóa trị. Chi tiết:.

  S có cấu hình e (1s2 2s2 2p6 3s23p4). Số e hóa trị thuộc orbitan hóa trị lớp ngoài cùng là (3s23p4).

  Cấu hình electron của Cr là (1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d5 4s2). Số electron hóa trị của Crom thuộc orbital phân lớp ngoài cùng và sát ngoài cùng là (3d5 4s2).

  Một số lưu ý về electron hóa trị

  Sự chú ý đặc biệt cần tập trung vào việc số electron hóa trị hoàn toàn không giống với hóa trị của nguyên tử nguyên tố.

  Hóa trị của một nguyên tố biểu thị khả năng hình thành các liên kết hóa học trong một phân tử hoặc hợp chất cụ thể.

  Hóa trị của một chất không thể xác định chỉ dựa vào bảng tuần hoàn. Để xác định hóa trị, ta cần hiểu rõ cấu tạo phân tử của chất đó và các nguyên tố cấu tạo nên nó.

  Có những trường hợp chúng ta không thể xác định được cấu trúc phân tử của một chất. Do đó, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm gọi là số oxy hóa để đánh giá mức độ oxy hóa/giảm của một nguyên tử.

  Mối quan hệ giữa số oxy hóa và số electron hóa trị của nguyên tử là rất quan trọng. Số oxy hóa dương tối đa của một nguyên tố bằng số electron hóa trị của nó.

  Lưu ý về electron hóa trị.
  Một số lưu ý về electron hóa trị
 • Liên kết cộng hóa trị là gì? Chuyên đề liên kết cộng hóa trị
 • Cấu hình electron nguyên tử: Quy ước cách viết và những lưu ý
 • Liên kết hóa học là gì? Chuyên đề liên kết hóa học lớp 10 và Các dạng bài tập
 • Rất mong rằng qua bài viết này, bạn đã nắm được cách xác định số electron hóa trị của một nguyên tố. Nếu bạn có bất kỳ đóng góp hoặc thắc mắc nào về chủ đề electron hóa trị, hãy để lại nhận xét để chúng ta có thể trao đổi thêm.

  You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page