Độ âm điện là gì? Bảng độ âm điện của các nguyên tố hóa học

by ERA Capital
0 comment

Độ âm điện là một đại lượng được sử dụng để đo tính khả năng của một nguyên tử trong việc thu hút các electron trong một liên kết hóa học. Bảng giá trị độ âm điện cung cấp thông tin về mức độ khác biệt về điện tích giữa các nguyên tử và từ đó, ta có thể so sánh tính phi kim và tính kim loại của chúng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp các câu hỏi liên quan đến độ âm điện.

1. Độ âm điện là gì?

Độ âm điện của một nguyên tử được định nghĩa là khả năng hút electron của nó khi tham gia vào các quá trình tạo liên kết hóa học.

Tính phi kim của nguyên tử tăng khi độ âm điện lớn hơn, và tính kim loại tăng khi độ âm điện nhỏ hơn.

Thang đo độ âm điện của nguyên tử nguyên tố hóa học thường được sử dụng đã được thiết lập bởi nhà hóa học Pau-linh vào năm 1932.

2. Bảng độ âm điện của các nguyên tố hóa học

Bảng độ âm điện của Pau-ling dùng nguyên tử flo làm tiêu chuẩn để xác định độ âm điện tương đối của các nguyên tử nguyên tố khác.

Bảng độ âm điện của các nguyên tố hóa học là một bảng sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự tăng dần của độ âm điện, giúp người ta hiểu được mức độ khả năng cản trở của nguyên tử trong quá trình tạo liên kết hóa học. Bảng này được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực hóa học để dự đoán tính chất hóa học của các nguyên tố và các hợp chất hóa học.

Nhận xét:.

 • Trong quá trình chu kỳ, độ âm điện của các nguyên tử tăng dần từ bên trái sang bên phải theo hướng của điện tích hạt nhân.
 • Trong một nhóm, độ âm điện của các nguyên tử giảm dần từ trên xuống dưới theo chiều điện tích hạt nhân.
 • 2.1. Độ âm điện của halogen

 • Độ hoá trị của flo: 3,98.
 • Độ điện tích của clo: 3,16.
 • Độ âm điện của brom: 2,96.
 • Độ tính điện của i ốt: 2,66.
 • Flo có độ âm điện cao nhất trong nhóm halogen. Độ âm điện giảm dần theo thứ tự từ clo, brom đến iốt.

  2.2. Độ âm điện của một số kim loại

 • Độ điện tích của kali: 0,82.
 • Độ điện âm của bari là 0,89.
 • Độ điện âm của natri: 0,93.
 • Độ âm điện của liti là 0,98.
 • Độ tính điện của magie: 1,31.
 • 3. Bài tập về độ âm điện

  Trong chu kỳ 2, các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của độ âm điện từ trái sang phải.

  A. Florin, Oxy, Nitơ, Carbon, Boron, Berili.

  Boron, Liti, Beryli, Nitơ, Carbon, Flo, Ôxi.

  C. Bê, Liti, C, Bốn, Oxi, Nitơ, Phốtpho.

  ĐHợp chất Natri, Oxi, Flo, Lithium, Berili, Boron, Carbon.

  Chọn phương án chính xác.

  Giải:.

  Chỉ cần ghi nhớ độ âm điện của flo là cao nhất, từ đó chọn đáp án A.

  Bài 2. Khái niệm độ âm điện của một nguyên tử là gì? Sự biến đổi giá trị độ âm điện của các nguyên tử trong các nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân như thế nào?

  Giải: xem lại khái niệm ở trên để trả lời câu hỏi này.

  Nguyên tố nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện cao nhất? Vì sao?

  Giải:.

  Flo là nguyên tử có độ âm điện cao nhất trong các nguyên tố. Vì tính phi kim của Flo là mạnh nhất trong tất cả các nguyên tử nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

  You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page