d trong vật lý là gì? Các ký hiệu thường gặp trong vật lý

by ERA Capital
0 comment

d trong vật lý là gì? Các ký hiệu thường gặp trong vật lý

Trong lĩnh vực Vật lý, các đại lượng và đơn vị thường được biểu diễn bằng các ký hiệu. Vậy, bạn đang muốn tìm hiểu về ký hiệu D trong vật lý? Dưới đây là bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Trong lĩnh vực Vật lý, D được định nghĩa là khối lượng riêng của một vật thể, được tính bằng khối lượng của một mét khối của vật thể đó. Đơn vị đo của khối lượng riêng là Niutơn trên mét khối (N/m3).

Công thức tính tỉ trọng của vật được tính bằng phép chia giữa khối lượng và dung tích.

Diện tích bằng phần thể tích.

Trị áp suất (N/m2), g là gia tốc trọng trường (m/s2), h là độ cao so với mặt nước biển (m).

D là kí hiệu trọng lượng trong vật lý.
D ký hiệu trọng lượng trong vật lý

Khối lượng riêng là gì?

Khái niệm về khối lượng riêng (mật độ khối lượng) là chỉ số cho biết mật độ khối lượng của một vật chất trên một đơn vị thể tích của nó. Công thức tính khối lượng riêng là tỉ lệ giữa khối lượng của vật chất (khi ở dạng nguyên chất) và thể tích của nó.

Số lượng (N) và V được hiểu là dung tích (m3).

Công thức tính khối lượng riêng

Khối lượng riêng của một chất trong vật được xác định bằng cách chia khối lượng của một thể tích rất nhỏ nằm tại vị trí đó cho thể tích rất nhỏ này.

Đơn vị của khối lượng riêng được đo bằng kilogram trên mét khối (kg/m3) theo hệ đo lường quốc tế. Ngoài ra, còn có đơn vị gam trên centimet khối (g/cm3).

Đầu vào: Người ta đo khối lượng riêng của một vật để xác định thành phần của vật đó, bằng cách so sánh kết quả với bảng khối lượng riêng của các chất đã được đo trước đó.

Công thức tính khối lượng riêng

Mật độ = khối lượng/chất tính.

Trong đó: D là độ dày riêng (kg/cm3), m là khối lượng của vật (kg) và V là dung tích (m3).

Trong trường hợp chất đó là đồng chất, khối lượng riêng tại mọi vị trí đều như nhau và được tính bằng khối lượng riêng trung bình.

Công thức tính khối lượng riêng trung bình

Khối lượng riêng trung bình của một vật thể bất kỳ được tính bằng phép chia khối lượng cho thể tích của nó, thường được ký hiệu là ρ.

Ρ = khối lượng/V.

Trọng lượng riêng là gì?

Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một mét khối của chất đó. Đơn vị đo trọng lượng riêng là N/m3 (Niutơn trên mét khối).

Mật độ của vật thể được tính bằng công thức như sau: d= P/V.

Trong đó: d là mật độ (N/m³), P là khối lượng (N) và V là dung tích (m³).

Sự khác nhau giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng là trọng lượng của một đơn vị khối vật chất. Trọng lượng riêng KHÔNG GIỐNG với khối lượng riêng.

Sự khác biệt giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng
Khác nhau trọng lượng riêng và khối lượng riêng

Sự khác biệt được biểu hiện qua công thức:

Trọng lượng riêng = Mật độ x 9,81 (Đơn vị đo trọng lượng riêng là N/m³).

Các phương pháp xác định khối lượng riêng của một chất là gì

Sử dụng tỷ trọng kế

Để xác định khối lượng riêng của một chất là gì, người ta sử dụng thiết bị đo tỷ trọng.

Tỷ trọng kế là một công cụ thí nghiệm được làm bằng thủy tinh, có hình dạng như một hình trụ. Một đầu của nó có gắn quả bóng, bên trong chứa thủy ngân hoặc kim loại nặng để giúp tỷ trọng kế đứng thẳng. Công cụ này chỉ có thể đo chất làm mát và chất chống đông Ethylene Glycol. Với Propylene Glycol, nếu nồng độ lớn hơn 70%, không thể sử dụng tỷ trọng kế để đo vì trọng lượng riêng sẽ giảm. Nhiệt độ chuẩn để sử dụng tỷ trọng kế là 20 o C.

Sử dụng lực kế

Thực hiện đo khối lượng của vật bằng cân lực.

Xác định thể tích của vật bằng bình đo hoặc các công cụ tương đương.

Công thức tính khối lượng riêng của vật đó được sử dụng dựa trên công thức tổng quát. Trong trường hợp vật đó là đồng chất và tinh khiết, khối lượng riêng của chất đó sẽ trùng với khối lượng riêng của vật.

Mong rằng nhờ những thông tin trên, bạn đã có hiểu biết sâu hơn về khái niệm D trong lĩnh vực vật lý. Bên cạnh đó, bạn cũng đã nắm được cách tính khối lượng riêng của một chất và có thêm kiến thức hữu ích để nâng cao hiệu quả học tập môn hóa học và vật lý.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page