Công nghiệp hóa là gì? Hiện đại hóa là gì?

by ERA Capital
0 comment

Trong tình hình hội nhập kinh tế toàn cầu ngày nay, thuật ngữ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đã trở nên quen thuộc với chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đầy đủ về ý nghĩa của hai thuật ngữ này. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này nhé!

Công nghiệp hóa là gì? Hiện đại hóa là gì?

Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa được gọi là “Industrialization and modernization” trong tiếng Anh.

Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi toàn diện các hoạt động sản xuất từ việc sử dụng lao động thủ công sang sử dụng lao động phổ thông, dựa trên sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí. Ngoài ra, công nghiệp hóa còn bao gồm việc nâng cao tỷ trọng của công nghiệp trong toàn bộ các ngành kinh tế của một vùng hoặc một nền kinh tế. Điều này đồng nghĩa với việc tăng cường vai trò của lao động, giá trị gia tăng và năng suất lao động.

Quá trình công nghiệp hóa là quá trình biến đổi kinh tế-xã hội của một cộng đồng từ nền kinh tế có sự tập trung vốn nhỏ (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Nó là một phần của quá trình hiện đại hóa và đi kèm với sự tiến bộ công nghệ, đặc biệt là trong sản xuất năng lượng và luyện kim quy mô lớn. Công nghiệp hóa cũng liên quan đến sự thay đổi triết lý và thái độ trong nhận thức tự nhiên.

Hiện đại hóa là việc áp dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội. Thay vì sử dụng lao động thủ công, người ta áp dụng lao động phổ thông kết hợp với các thành tựu công nghệ. Đây là thuật ngữ tổng quát để diễn đạt quá trình cải tiến nhanh chóng khi con người áp dụng những kiến thức và kỹ thuật tiên tiến để phát triển xã hội với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong lịch sử.

Công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay được hiểu là quá trình chuyển đổi toàn diện và cơ bản của các hoạt động kinh tế và kinh tế – xã hội từ việc sử dụng lao động thủ công chính thành việc sử dụng lao động phổ thông cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại để tạo ra năng suất lao động xã hội lớn.

Có thể thấy rằng công nghiệp hóa hiện đại không bị giới hạn bởi phạm vi trình độ của lực lượng sản xuất và kỹ thuật đơn thuần như trước đây, mà thay vào đó nhằm chuyển đổi lao động thủ công thành lao động cơ khí, theo tư tưởng mới.

Hiệu ứng của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa có thể được trình bày như sau:.

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lực lượng sản xuất và tăng cường năng suất lao động xã hội, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết vấn đề việc làm, gia tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.
 • Tạo ra một lực lượng sản xuất mới, làm cơ sở để củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và tăng cường quan hệ giữa công nhân, nông dân và trí thức.
 • Tạo cơ sở cho sự hình thành và phát triển một nền văn hóa mới trong xã hội chủ nghĩa và tạo ra một nền văn hóa tiên tiến, đẹp mắt và phong phú trong bản sắc dân tộc.
 • Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật để phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ và kết hợp với việc hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động. Đồng thời, tăng cường quốc phòng và đảm bảo an ninh quốc gia.
 • Mỗi quốc gia đều có yêu cầu đề ra phù hợp với sự phát triển công nghiệp hóa khác nhau. Tuy nhiên, cơ bản vẫn có những điểm chung sau:

 • Cải thiện những hạn chế của công nghiệp truyền thống về bất công xã hội, lãng phí tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường và thời gian thực hiện kéo dài.
 • Tạo liên kết giữa công nghiệp hóa và sự phát triển của nền kinh tế và công nghệ, tập trung vào việc phát triển kinh tế trí tuệ và thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghệ cao.
 • Đầu tư vào sự phát triển bền vững, đồng thời đảm bảo sự phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh xã hội và giải quyết các vấn đề môi trường.
 • 2. Nội dung của công nghiệp hóa hiện đại hóa

  Cách mạng công nghiệp và hiện đại đã lan rộng trên toàn cầu với hai mô hình cơ bản: công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

 • Quá trình công nghiệp hoá truyền thống.
 • Quá trình công nghiệp hóa theo mô hình mới.
 • Quá trình công nghiệp hoá truyền thống. đã xuất hiện và kết thúc từ giữa thế kỷ XX. Hiện nay, quá trình công nghiệp hóa kiểu mới đang được tiếp tục tiến hành.

  Nội dung của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa có thể hiểu như thế này:

 • Quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất.
 • Thúc đẩy quá trình cơ khí hóa trong việc sản xuất xã hội bằng cách chuyển từ nền kinh tế dựa trên kỹ thuật thủ công sang nền kinh tế dựa vào kỹ thuật cơ khí thủ công. Đồng thời, tiến xa hơn trong việc chuyển đổi từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp.

  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • Xây dựng cơ cấu kinh tế một cách hợp lý, hiện đại và đạt hiệu quả cao.
 • Cấu trúc kinh tế tổng thể là sự tương tác giữa các thành phần kinh tế. Hiện nay, cấu trúc kinh tế được chia thành hai loại là cấu trúc kinh tế theo vùng và cấu trúc kinh tế theo thành phần. Trong đó, cấu trúc của ngành kinh tế đóng vai trò trung tâm, quan trọng và là yếu tố cốt lõi nhất.

  Tái cơ cấu nền kinh tế là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ một hình thức cũ kỹ, không hiệu quả và lạc hậu sang một hình thức hiện đại và hiệu quả hơn. Điều này bao gồm việc chuyển từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp sang một nền kinh tế kết hợp nông nghiệp và công nghiệp, và sau đó phát triển thành một nền kinh tế bao gồm cả công nghiệp, nông nghiệp và thương nghiệp.

  Cải tiến sáng tạo của nền kinh tế tri thức cũng sẽ tác động lên cơ cấu lao động. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cách tổ chức lao động theo từng giai đoạn phát triển của đất nước.

 • Củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo trong quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, nhằm mục tiêu xác định vị thế thống trị trong các mối quan hệ sản xuất xã hội trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
 • Cần nhận thức chính xác về tính cần thiết và vai trò quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và lựa chọn ngành, sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

  Tiếp nhận và áp dụng những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất. Tăng cường học tập, nâng cao trình độ kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn, đáp ứng nhu cầu lao động chuyên gia cho nền kinh tế và các doanh nghiệp.

  Công nghiệp hóa là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển, mang lại sự tiến bộ cho cả nền kinh tế và đời sống xã hội của đất nước.

  3. Một số câu hỏi thường gặp

 • Sự thay đổi kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa là gì?
 • Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế nhỏ bé, tập trung vào tư bản (xã hội tiền công nghiệp), sang nền kinh tế công nghiệp. Sự chuyển đổi này cùng đi đôi với tiến bộ công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của sản xuất năng lượng và luyện kim quy mô lớn.

 • Ý nghĩa của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì?
 • – Quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất.

  Xây dựng cơ cấu kinh tế một cách hợp lí, tiên tiến và đạt hiệu suất cao..

  – Củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo trong quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, nhằm mục tiêu xác định vị thế thống trị trong các mối quan hệ sản xuất xã hội trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

 • Có bao nhiêu mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa?
 • Cách mạng công nghiệp và hiện đại đã lan rộng trên toàn cầu với hai mô hình cơ bản: công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

  – Quá trình công nghiệp hoá truyền thống.

  – Quá trình công nghiệp hóa theo mô hình mới.

  > Xem thêm: Nền kinh tế quốc dân là gì?

  Đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về khái niệm công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cũng như các vấn đề pháp lý liên quan. Nếu quý bạn đọc còn thắc mắc và cần sử dụng dịch vụ tư vấn của ACC về công nghiệp hóa và hiện đại hóa, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  ✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
  ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
  ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
  ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
  ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

  You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page