Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là gì?

by ERA Capital
0 comment

Khả năng cạnh tranh của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam được đánh giá và xếp hạng bằng chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh (viết tắt là PCI). Chỉ số này đo lường chất lượng quản lý kinh tế và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là gì?

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Định nghĩa.

Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh trong tiếng Anh được gọi là Provincial Competitiveness Index (PCI).

PCI là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam về chất lượng quản lý kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Công bố thí điểm lần đầu tiên chỉ số PCI vào năm 2005 đối với 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ năm 2006 trở đi, tất cả các tỉnh, thành phố ở Việt Nam đều được xếp hạng theo chỉ số này và các chỉ số thành phần cũng được cải thiện.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là một chỉ số đo lường hiệu suất và khả năng cạnh tranh của mỗi tỉnh, dựa trên các yếu tố như sản xuất, hạ tầng, đào tạo và năng lực nhân lực.

Chỉ số PCI vào năm 2018. Nguồn: ngkt.Mofa.Gov.Vn.

Đặc trưng của chỉ số PCI

Chỉ số PCI bao gồm 10 chỉ số phân tách. Một địa phương được xem là có chất lượng điều hành tốt khi có:

1) Chi phí tham gia vào thị trường thấp.

2) Truy cập đến đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định.

3) Môi trường kinh doanh rõ ràng và thông tin kinh doanh công khai.

4) Chi phí không chính thức rẻ.

5) Thời gian kiểm tra, xem xét và thực hiện các quy định, thủ tục hành chính rất nhanh chóng.

6) Môi trường cạnh tranh công bằng.

7) Chính quyền tỉnh linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh enterprise.

8) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tiến bộ, chất lượng tốt.

9) Chính sách đào tạo nhân công tốt.

10) Quy trình giải quyết xung đột công bằng, hiệu quả và duy trì an ninh trật tự.

Phương pháp xây dựng chỉ số PCI

Chỉ số PCI được hình thành theo quy trình ba giai đoạn, bao gồm:

(I) Thu thập thông tin từ dữ liệu khảo sát và các nguồn dữ liệu đã được công khai khác.

(Ii) Tính toán 10 chỉ số thành phần và chuẩn hóa trên thang điểm 10.

(Iii) Tính điểm tổng hợp của PCI bằng cách gán trọng số cho 10 chỉ số thành phần và tính điểm trung bình có trọng số trên thang điểm tối đa 100.

Mục đích của việc nghiên cứu chỉ số PCI

Chỉ số PCI không chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học một cách đơn thuần, mà còn để đánh giá và so sánh mức độ phát triển của các tỉnh thành dựa trên điểm số PCI.

Thay thế, chỉ số PCI nghiên cứu và giải thích tại sao một số tỉnh, thành phố vượt trội hơn so với các địa phương khác về phát triển kinh tế tư nhân, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế. Điều này cung cấp thông tin hữu ích cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố để xác định lĩnh vực và phương pháp thực hiện cải cách điều hành kinh tế một cách hiệu quả nhất.

(Tài liệu tham khảo: Chỉ số khả năng cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam PCI 2018; Báo Nghệ An).

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page