Chỉ số giá sản xuất (Producer Price Index – PPI) là gì?

by ERA Capital
0 comment

Chỉ số giá sản xuất (PPI) là một công cụ được thiết kế để phản ánh sự thay đổi trung bình về giá cả của tất cả các hàng hoá và dịch vụ sản xuất trong quá trình chế biến.

Chỉ số giá sản xuất (Producer Price Index - PPI) là gì?

Hình ví dụ.

Chỉ số giá sản xuất (Producer Price Index – PPI)

Định nghĩa.

Chỉ số giá sản xuất, được viết tắt là PPI, là một thuật ngữ tiếng Anh. Nó có nhiều định nghĩa khác nhau.

Chỉ số giá sản xuất được thiết kế để phản ánh sự biến đổi trung bình trong giá cả của tất cả các hàng hoá và dịch vụ sản xuất ở mọi giai đoạn trong quá trình chế biến.

Chỉ số giá sản xuất là một chỉ số đo lường mức giá tổng quát của sản phẩm trung gian và sản phẩm bán buôn.

Cục Lao động và Thống kê Mỹ tính toán và công bố hàng tháng chỉ số giá sản xuất – PPI, ghi lại sự biến đổi của mức giá sỉ bình quân theo thời gian.

Ý nghĩa của chỉ số giá sản xuất

PPI là một chỉ số quan trọng để đánh giá xu hướng giá cả và phản ánh trước xu hướng của chỉ số giá tiêu dùng CPI. Khi giá cả sản xuất tăng, chỉ số giá tiêu dùng cũng sẽ tăng sau một vài tháng, vì các công ty chuyển gánh nặng chi phí lên người tiêu dùng.

PPI đo mức độ biến đổi của giá cả trung bình trong các loại hàng cố định được mua bởi nhà sản xuất và đánh giá mức độ lạm phát trong khu vực sản xuất của một quốc gia.

Tổng quan, tỷ lệ thay đổi PPI đo lường chi phí lạm phát và dự báo sự biến động tương lai của chỉ số giá tiêu dùng CPI.

Chỉ số CPI là một chỉ số quan trọng để đo lường giá cả hàng hoá và dịch vụ, và cho biết tình trạng lạm phát hoặc giảm phát trong nền kinh tế.

Khi nào nên sử dụng chỉ số giá sản xuất PPI?

– Giá danh nghĩa của một hàng hóa là giá tuyệt đối của hàng hóa đó, không điều chỉnh theo lạm phát.

Giá của một sản phẩm phụ thuộc vào giá chung và sẽ biến đổi theo tỷ lệ lạm phát.

Vấn đề đặt ra là sử dụng chỉ số nào để chuyển đổi giá danh nghĩa thành giá thực? Câu trả lời phụ thuộc vào loại sản phẩm bạn đang xem xét. Nếu đó là một sản phẩm hoặc dịch vụ mà người tiêu dùng thường mua, thì CPI sẽ là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, nếu đó là một sản phẩm mà các doanh nghiệp thường mua, thì PPI là điểm đến.

(Tài liệu tham khảo: Kinh tế học vi mô, Nhà xuất bản Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Đầu tư và Tài chính Việt Nam).

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page