Chất xúc tác là gì? Phân loại và đặc điểm quan trọng

by ERA Capital
0 comment

Chất xúc tác đóng vai trò quan trọng trong phản ứng hóa học, giúp xã hội loài người phát triển. Nhưng chúng ta cần hiểu chất xúc tác là gì và những đặc điểm nổi bật của chúng.

Định nghĩa chất xúc tác là gì

Chất xúc tác thường được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng mà không ảnh hưởng đến năng lượng tự do Gibbs tiêu chuẩn của phản ứng. Nó cũng có thể được coi là một phản ứng hóa học có khả năng tăng tốc độ phản ứng mà không làm thay đổi cân bằng hóa học và chất lượng của nó. Các chất xúc tác có thể được định nghĩa là những chất có tính chất hóa học không thay đổi trước và sau phản ứng hóa học.

Theo thống kê, hầu hết các quy trình công nghiệp đều sử dụng chất xúc tác, như hóa chất, hóa dầu, hóa sinh và bảo vệ môi trường.

Chất xúc tác là một chất hoặc một chất phức gắn với bề mặt của một chất rắn hoặc chất lỏng, có khả năng tăng tốc độ của phản ứng hoá học mà không bị tiêu hủy trong quá trình đó.

Chất xúc tác được định nghĩa như thế nào?

Chất xúc tác đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong ngành công nghiệp hóa chất hiện đại. Ví dụ, chất xúc tác sắt được sử dụng trong quá trình sản xuất amoniac, chất xúc tác vanadi được dùng trong việc sản xuất axit sunfuric và các chất xúc tác khác được sử dụng trong quá trình sản xuất ba vật liệu tổng hợp chính, như quá trình trùng hợp etylen và sản xuất cao su từ butadien.

Phân loại chất xúc tác là gì

Có nhiều dạng chất xúc tác khác nhau, phụ thuộc vào trạng thái của chúng. Chúng ta có thể phân loại chất xúc tác thành hai loại: chất xúc tác lỏng và chất xúc tác rắn. Dưới đây là ba loại chất xúc tác được phân loại theo trạng thái pha của hệ phản ứng.

Chất xúc tác đồng thể là gì

Phản ứng trong đó chất xúc tác và các chất phản ứng đồng thời tồn tại trong cùng một pha mà không có ranh giới phân cách được gọi là xúc tác đồng thể. Chất xúc tác có thể đóng vai trò xúc tác đồng thể.

Các chất xúc tác đồng thể có thể bao gồm axit lỏng, chất xúc tác bazơ, axit rắn Color Base và chất xúc tác bazơ, các hợp chất kim loại chuyển tiếp hòa tan (muối và phức chất), cùng với các loại khác tương tự. Chúng hoạt động độc lập với các phân tử hoặc ion, có các tâm hoạt động đồng nhất, và có hoạt tính và độ chọn lọc cao.

Chất xúc tác dị thể là gì

Chất xúc tác dị thể, hay còn được gọi là chất xúc tác không đồng nhất, được sử dụng trong các phản ứng của các giai đoạn khác nhau, nghĩa là ở các trạng thái khác với chất phản ứng mà chúng xúc tác.

Trong quá trình sản xuất bơ thực vật, chúng ta có thể biến dầu thực vật không bão hòa và hydro thành chất béo bão hòa bằng cách sử dụng niken rắn làm chất xúc tác. Niken rắn là một loại chất xúc tác không đồng nhất, và chất lỏng (dầu thực vật) và thể khí (hydro) là những chất phản ứng được kích thích bởi nó.

Chất xúc tác dị thể là một loại chất xúc tác có cấu trúc và tính chất khác biệt so với chất xúc tác thông thường, được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng hoặc cải thiện hiệu suất của quá trình hóa học.

Phân hạng chất xúc tác là gì.

Có nhiều phản ứng xúc tác dị thể đơn giản liên quan đến quá trình hấp phụ chất phản ứng trên bề mặt của chất xúc tác. Trong quá trình này, các liên kết trong chất phản ứng sẽ bị phá vỡ và tạo ra các liên kết mới. Tuy nhiên, do liên kết giữa sản phẩm và chất xúc tác không mạnh, sản phẩm sẽ được giải phóng khỏi vị trí phản ứng và tiếp tục các quá trình khác. Đã có nhiều cấu trúc khác nhau của quá trình hấp phụ và phản ứng trên bề mặt của chất xúc tác được biết đến.

Chất xúc tác sinh học là gì

Enzyme là các chất xúc tác sinh học, là những chất hữu cơ được tạo ra bởi thực vật, động vật và vi sinh vật, chủ yếu là các protein. Tuy nhiên, một số ít RNA cũng có khả năng xúc tác sinh học.

Các enzym có khả năng tác động lên các quá trình hóa học trong cơ thể, và có tính chọn lọc. Một ví dụ điển hình là quá trình chuyển đổi tinh bột thành dextrin và maltose được xúc tác bởi enzym, trong khi quá trình thủy phân protein thành peptit được xúc tác bởi protease. Sinh vật sử dụng các enzym này để tăng tốc độ của các phản ứng hóa học.

Đặc điểm của chất xúc tác là gì

Những đặc điểm quan trọng của chất xúc tác là gì, dưới đây là 4 đặc điểm mà bạn cần lưu ý.

 • Chất xúc tác giúp tăng tốc các phản ứng nhiệt động. Khi cần phát triển chất xúc tác cho một phản ứng hóa học mới, ta cần phân tích nhiệt động lực học của phản ứng để xác định tính khả thi về mặt nhiệt động lực học.
 • Chất xúc tác chỉ có thể tăng tốc độ phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, không thay đổi vị trí cân bằng (hằng số cân bằng) của phản ứng.
 • Đặc điểm của chất xúc tác là khả năng tăng tốc độ phản ứng hóa học mà không bị tiêu hao trong quá trình phản ứng. Chất xúc tác có thể làm thay đổi cơ cấu phân tử và tạo ra các tác động giữa các phân tử để kích thích quá trình phản ứng diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

  Đặc trưng của chất xúc tác là gì.

 • Chất xúc tác có khả năng lựa chọn phản ứng. Trong trường hợp phản ứng có thể theo nhiều hướng khác nhau, chất xúc tác chỉ tăng tốc một trong số chúng, đồng thời điều chỉnh tốc độ phản ứng và độ lựa chọn.
 • Chất xúc tác có thể ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng hóa học. Trong lý thuyết, chất xúc tác không bị thay đổi bởi phản ứng. Tuy nhiên, trong thực tế, chất xúc tác có thể trải qua các thay đổi về mặt vật lý và hóa học khi được đun nóng và tác động trong thời gian dài.
 • Câu hỏi chất xúc tác là gì và đặc điểm của chất xúc tác đã được trình bày trong bài viết này. Hy vọng sau khi đọc, bạn sẽ nắm được nhiều thông tin hữu ích về chủ đề này.

  You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page