Kiến thức đầy đủ về cấu trúc would rather trong tiếng Anh

by ERA Capital
0 comment

Trong tiếng Anh, có nhiều cách để diễn tả sở thích hoặc mong muốn cá nhân. Bạn có thể sử dụng các cấu trúc đơn giản hoặc phức tạp. “Would rather” là một trong những cấu trúc phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh, và ELSA Speak sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách sử dụng của cấu trúc này thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Cấu trúc của would rather với 1 chủ ngữ

Cấu trúc của would rather với 1 chủ ngữ là

Nếu câu có một chủ ngữ, thì would rather được sử dụng theo cách sau:

Kiểm tra cách phát âm bằng bài tập dưới đây:

{{ Sentences[sIndex].Text }}.

Nhấp để bắt đầu ghi âm!

Recording… Nhấn để dừng!

Cấu trúc của would rather với 1 chủ ngữ là

Thì hiện tại và tương lai

Would rather diễn tả mong muốn trong các tình huống trang trọng hoặc trong văn viết ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc.

Ví dụ:.

Tôi thích ở nhà hơn trong tình huống này.

She would prefer not to send this gift to him. (Cô ấy thích không gửi món quà này cho anh ta.)

Anh có muốn hẹn gặp cô ấy tối nay hơn không?

Thì quá khứ

Would rather ở quá khứ không chỉ là mong muốn mà còn thể hiện sự nuối tiếc của người nói về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

Cấu trúc.

Ví dụ:.

Cô ấy ước rằng cô ấy đã đi cùng anh ta. Tuy nhiên, thực tế là anh ta đã đi mà cô ấy không đi theo.

Tôi đáng tiếc vì đã gửi thông điệp này cho bạn của tôi.

=> Thực tế là người nói đã gửi tin nhắn đi rồi.

Có vẻ như họ đã không muốn ghé thăm địa điểm này?

Câu điều kiện

Cấu trúc được sử dụng để diễn tả sự ưu tiên của ai đó đối với một việc hoặc một thứ hơn là một việc khác là “would rather than” hoặc “would rather or”.

Ví dụ:.

Cô ấy ưa thích ở nhà hơn là đi dạo tại khu công viên.

Bạn thích làm việc hay tắt máy tính đi?

Cấu trúc của would rather với 2 chủ ngữ

Nếu trong câu có 2 người chủ, cấu trúc would rather được sử dụng như sau:.

Thì hiện tại hoặc tương lai

Cấu trúc có ý nghĩa là biểu thị sự tưởng tượng đối lập với tình huống hiện tại hoặc mong muốn trong tương lai.

Cấu trúc.

Ví dụ:.

Anh ấy muốn rằng bạn gặp anh ấy tại nhà hàng này.

Tôi muốn bạn không mua cái laptop này.

Bạn có muốn cô ấy đi xem phim không?

Thì quá khứ

Cấu trúc “would rather” trong quá khứ tương đương với cấu trúc của câu điều kiện loại III. Được sử dụng để biểu đạt mong muốn hoặc nuối tiếc về một sự việc đã xảy ra trong quá khứ hoặc đưa ra một giả định trái ngược với quá khứ.

Cấu trúc.

Ví dụ:.

He would prefer that she had acquired a good command of the English language.

She would rather we hadn’t come to her office. (Cô ấy muốn chúng tôi đã không tới văn phòng của cô ấy.).

Cô ấy có muốn anh ta đã gặp con cháu của cô ấy không?

Phân biệt would rather và prefer

Cấu trúc would rather và prefer có ý nghĩa tương đương nhau, thể hiện sự yêu thích và mong muốn. Sự khác biệt giữa chúng chỉ nằm ở cấu trúc và thể của động từ để diễn đạt.

Ví dụ:.

Cô ấy thích đi dạo hơn là ở nhà.

Cô ấy thích đi dạo hơn là ở nhà.

Bài tập vận dụng

Bài tập vận dụng giúp cải thiện kỹ năng và ứng dụng kiến thức đã học vào các tình huống thực tế, từ đó giúp nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và tư duy logic của người học.

Sử dụng đúng thể của động từ trong các câu sau.

 • Would you prefer to (watch) TV after dinner?
 • I would prefer (having) those dishes last night.
 • Mẹ tôi thích tôi (đỗ) kỳ thi đó và (nhận) phần thưởng.
 • Her father would rather she (adore) him anymore.
 • Would you rather I (arrive) and (bring) something for you?
 • He would prefer to (pursue) architecture than (accompany) his father in order to make money.
 • Would you prefer to have lunch at this restaurant or remain at the office?
 • My father would prefer to wake up so early every morning.
 • On the way to the office, I would prefer to (purchase) a cupcake.
 • She would rather avoid consuming a large quantity of chocolate.
 • Nếu bạn muốn nắm vững cấu trúc would rather và cảm thấy chưa hiểu rõ, hãy tải ngay ứng dụng ELSA Speak để luyện tập tiếng Anh. ELSA Speak cung cấp hàng ngàn bài luyện tập đa dạng, giúp bạn thực hành và nắm vững kiến thức. Chắc chắn kỹ năng tiếng Anh của bạn sẽ được cải thiện đáng kể sau khi trải nghiệm với ELSA Speak.

  You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page