CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ QUẬN 1

by ERA Capital
0 comment

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 1 là địa điểm giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người dân trong khu vực. Thông tin về chức năng và nhiệm vụ của cơ quan này có thể tìm thấy trong phần chi tiết liên hệ dưới đây.

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dữ liệu liên lạc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Địa chỉ Bảo hiểm xã hội Quận 1

Bảo hiểm xã hội Quận 1 là một cơ quan Nhà nước dưới sự quản lý của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, có trụ sở tại địa chỉ số 35 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Vị trí của cơ quan này nằm ở trung tâm thành phố, góp phần thuận tiện cho người dân trong việc di chuyển, làm thủ tục và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT.

STT THÔNG TIN LIÊN HỆ BHXH QUẬN 1
1 Địa chỉ Số 35 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1 TP. Hồ Chí Minh.
2 Email quan1@hochiminh.vss.gov.vn
3 Điện thoại 028.38.203.747
4 Fax 028.38.203.474
5 Kênh Zalo OA Bảo hiểm xã hội Quận 1
6 Đơn vị cấp trên trực tiếp Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
7 Giờ làm việc Từ thứ 2 đến Thứ 6:

– Sáng: 07h30 – 12h00

– Chiều:13h00 – 17h00

Thứ 7, Chủ nhật: Nghỉ

Bảng 1: Thông tin liên hệ của cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 1.

Cá nhân cũng như tổ chức BHXH Quận có thể liên hệ trước qua điện thoại để được hướng dẫn hoặc sắp xếp thời gian làm việc tránh việc đến trụ sở BHXH Quận 1 ngoài giờ hành chính.

Địa chỉ Bảo hiểm xã hội Quận 1 là số 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, nơi cung cấp các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trang Zalo chính thức của Bảo hiểm xã hội quận 1.

2. Chức năng và nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Quận 1

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 1 là cơ quan cấp huyện của Bảo hiểm xã hội và được quản lý toàn diện bởi Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh. Nó cũng phải tuân thủ quy định của cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn Quận 1. Nhiệm vụ và chức năng của cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 1 bao gồm:

2.1 Chức năng BHXH Quận 1

Tại cơ quan BHXH Quận 1, có hai chức năng chính bao gồm:

 • Thực hiện các chính sách và chế độ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tại huyện, thực hiện quản lý thu, chi các khoản BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

Một tổ chức độc lập với đặc tính pháp nhân là Bảo hiểm xã hội Quận 1, có con dấu, tài khoản và địa chỉ riêng biệt, nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao phó một cách độc lập, chủ động và hiệu quả nhất.

2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn

Bao gồm các chức năng và trách nhiệm của BHXH Quận 1, theo Quyết định 969/QĐ-BHXH ngày 19/7/2019, dựa trên quy định tại Điều 6.

 • Thực hiện kế hoạch và chương trình sau khi được chấp thuận, đề ra kế hoạch phát triển bảo hiểm xã hội Quận trong thời gian dài và ngắn hạn cùng với chương trình công tác hàng năm.
 • Cung cấp các thông tin, tuyên truyền và giới thiệu các chế độ, chính sách và quy định liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm sức khỏe.
 • Theo hạng mục của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh, tổ chức tiến hành các chức năng.
 • Giải quyết các yêu cầu, phản ánh liên quan đến các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe và Bảo hiểm thất nghiệp.
 • Thực hiện chương trình và kế hoạch cải cách hành chính theo hướng dẫn và chỉ đạo từ cấp trên.
 • Tổ chức thực hiện các giao dịch trực tuyến theo quy định.
 • Tài liệu về công việc, giấy tờ văn phòng và tài liệu liên quan đến việc nhận các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm sức khỏe được quản lý và lưu trữ.
 • Cung cấp hướng dẫn về nghiệp vụ BHXH, BHTN, BHYT cho các cá nhân và tổ chức tham gia.
 • Theo quy định, phụ trách và cùng hợp tác xử lý các vấn đề liên quan đến thực hiện các hệ thống Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Tai nạn lao động, Bảo hiểm Y tế.
 • Đồng hành cùng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc triển khai các chế độ, đề xuất và đưa ra gợi ý.
 • Để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích cộng đồng và lợi ích quốc gia liên quan đến Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế trên vùng đất, đượctrao đổi về quyền khởi kiện vụ án dân sự.
 • Cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn thông tin, tài liệu chuyên ngành theo yêu cầu của cơ quan chính phủ có thẩm quyền định kỳ.
 • Cập nhật thông tin về tình hình sử dụng nhân lực trên khu vực địa phương.
 • Quản lý nhân viên và người lao động tại Bảo hiểm xã hội Quận.
 • Tận dụng và đảm bảo an toàn thông tin công nghệ, sử dụng công nghệ thông tin, tham gia nghiên cứu khoa học.

2 nhiệm vụ và quyền hạn của một người lãnh đạo là phải đưa ra quyết định đúng đắn và có trách nhiệm, đồng thời phải có khả năng lãnh đạo nhân viên và đưa ra chiến lược phát triển cho tổ chức.

Các cư dân đăng ký BHXH tại BHXH Quận 1.

3. Cơ cấu tổ chức và ban lãnh đạo của BHXH Quận 1

Tiếp theo đó, cách bố trí tổ chức và nhân sự lãnh đạo tại Bảo hiểm xã hội Quận 1 dựa trên Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 19/7/2019 và căn cứ vào hoàn cảnh thực tế của đơn vị sẽ được xác định theo Điều 7.

3.1 Cơ cấu tổ chức của BHXH Quận 1

Bảo hiểm xã hội Quận 1 có tổ chức gồm 5 đội làm việc được phân chia vào 7 phòng ban khác nhau.

 • Phòng chính sách có số nhánh là 205.
 • Phòng quản lý thuộc số nhánh 401.
 • Phòng cấp sổ và thẻ: số nhánh từ 301 đến 306.
 • Phòng tiếp nhận đơn ở nhánh số 119.
 • Phòng tài chính: chi nhánh 201.
 • Phòng thư viện: nhánh số 103.
 • Phòng Tiếp Thị và Phát Triển Công Nghệ có số nhánh là 216.

Nhiệm vụ của các bộ phận là hỗ trợ Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quận 1 thực hiện các tác vụ được giao và tuân theo sự điều hành trực tiếp của Giám đốc BHXH Quận 1.

3.2 Ban lãnh đạo BHXH Quận 1

Cụ thể, Ban quản lý của BHXH Quận 1 bao gồm Trưởng đơn vị BHXH Quận và các Phó Trưởng đơn vị hỗ trợ cho Trưởng đơn vị.

 • Giám đốc là ông Phạm Văn Phát (028.38.203.595).
 • Phó Giám đốc là ông Trần Trúc Giang với số điện thoại 028.38.203.745.
 • Phó Giám đốc là ông Nguyễn Văn Ngọc Minh, có số điện thoại 028.38.203.743.
 • Phó Giám đốc: Bà – Lê Thị Tuyết Linh (028.38.203.744).

Hiện tại, chức vụ thủ trưởng tại BHXH Quận 1 đang được thực hiện. Phó Giám đốc được chỉ định hoặc được ủy quyền để xử lý các nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền của Giám đốc. Giám đốc có trách nhiệm chịu trách nhiệm cho các quyết định của Phó Giám đốc trong quá trình giải quyết các công việc được giao hoặc ủy quyền.

Danh sách số điện thoại Bảo hiểm xã hội của Quận 1.

4. Tài khoản thu BHXH, BHTN, BHYT của BHXH Quận 1

Khi nộp tiền, các tổ chức, đơn vị, và cá nhân cần chú ý nộp vào tài khoản thuộc BHXH Quận 1 để giúp việc thu quỹ BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn Quận 1 được thực hiện hiệu quả.

STT NGÂN HÀNG MÃ TÀI KHOẢN
1 Kho bạc Nhà nước 3743.0.1056704.92008
2 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – CN Đông Sài Gòn(Agribank) 1700202902025
3 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – PGD 2 (BIDV) 13010009832021
4 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – PGD Quận 2 (Vietcombank) 033.100.9999999
5 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thủ Thiêm (Vietinbank) 902.025.000009
6 Ngân hàng TMCP Quân đội – CN An Phú (MBbank) 110.117.9999999

Bảng 2: Các tài khoản nhận tiền của BHXH Quận 1.

Chú ý: Tên tài khoản cần được ghi rõ trong mọi giao dịch là Bảo hiểm xã hội của Quận 1.

 • Để nộp tiền, bạn cần ghi rõ mã đơn vị (ví dụ: YN01234) và tên đơn vị tương ứng.
 • Nếu doanh nghiệp lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (ví dụ YN, IC, BW), thì cần ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị.

5. Danh sách các đại lý thu BHXH BHYT là các tổ chức kinh tế trên địa bàn Quận 1

Để thuận tiện cho việc nộp tiền BHXH, BHTN, BHYT của cá nhân tổ chức, Cơ quan BHXH Quận 1 đã mở rộng mạng lưới đại lý thu tại các tổ chức kinh tế trên địa bàn. Vì vậy, các tổ chức cá nhân có thể thanh toán tiền qua các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn Quận 1 ngoài trụ sở chính của Cơ quan BHXH Quận 1.

5.1 Hướng dẫn tra cứu điểm thu/ đại lý thu BHXH Quận 1

Tiến hành các bước sau để tìm kiếm thông tin địa chỉ đại lý thu bảo hiểm xã hội ở quận 1.

Tìm kiếm thông tin về điểm thu/ đại lý thu qua mạng trên trang web của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một tính năng quan trọng.

Nhập thông tin theo yêu cầu để tìm kiếm.

5.1 Hướng dẫn tra cứu điểm thu/ đại lý thu BHXH Quận 1 giúp người dân dễ dàng tìm kiếm thông tin về các điểm thu và đại lý thu Bảo hiểm xã hội tại Quận 1, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH.

Những giai đoạn kiểm tra điểm thu BHXH tại Quận 1.

Nếu bạn muốn kiểm tra điểm thu BHXH, BHY của đại lý tại quận 1, hãy lựa chọn.

 • Nếu bạn lựa chọn ”TP.Hồ Chí Minh” (1) thì đó là một sự lựa chọn tốt.
 • Khu vực: bạn lựa chọn ”Quận 1” (2).

Nhận kết quả.

(4) Bấm vào nút “Tìm kiếm” để xem danh sách các trung tâm thu BHXH tại quận 1 kèm thông tin liên hệ chi tiết như được hiển thị trong hình ảnh dưới đây sau khi hoàn tất nhập thông tin và xác nhận “Tôi không phải là robot” (3).

5.1 Hướng dẫn tra cứu điểm thu/ đại lý thu BHXH Quận 1 giúp người dân dễ dàng tìm kiếm thông tin về các điểm thu và đại lý thu Bảo hiểm xã hội tại Quận 1, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH.

Danh sách một số địa điểm thu BHXH ở Quận 1.

Vui lòng lưu ý, để cập nhật danh sách điểm thu mới nhất và chính xác nhất, bạn nên thực hiện tìm kiếm theo hướng dẫn để được hỗ trợ.

Để trợ giúp cho bạn có thể tìm được điểm thu gần nhất ở khu vực bạn đang sinh sống, bạn có thể kiểm tra các điểm thu thông qua bản đồ. Để sử dụng tính năng này, vui lòng bấm chọn “Hiển thị bản đồ” tại phần kết quả tìm kiếm. Ngoài ra,

5.1 Hướng dẫn tra cứu điểm thu/ đại lý thu BHXH Quận 1 giúp người dân dễ dàng tìm kiếm thông tin về các điểm thu và đại lý thu Bảo hiểm xã hội tại Quận 1, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH.

Bản đồ cho thấy các địa điểm thu Bảo hiểm Xã hội ở Quận 1 TP Hồ Chí Minh.

Đã hoàn thành việc kiểm tra điểm thu BHXH, BHYT tại Quận 1 TP. HCM. Các cá nhân tham gia ở Quận 1 có thể chọn điểm thu tiện lợi nhất dựa trên danh sách tìm kiếm.

Những thông tin về cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 1 HCM đã được chia sẻ bởi hệ thống Bảo hiểm xã hội điện tử – eBH. Hi vọng rằng những thông tin này sẽ mang lại lợi ích cho người đọc.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page